Bibliotek med artikler 2018-04-27T19:15:34+00:00

Bibliotek – artikelsamling

Et af LyLes overordnede formål er dele viden og information om de sygdomme, foreningen dækker, med patienter, pårørende og andre interesserede. Det gør vi blandet andet ved at udgive vores medlemsblade flere gange om året og løbende opdatere vores hjemmeside.

Vores artikler har meget forskelligt indhold – du kan fx læse interviews af førende eksperter inden for hver deres felt eller finde artikler fra nationale og internationale konferencer som fx EHA eller ASH. Vi rapporterer også fra fx folkemøde på Bornholm og andre aktiviteter, som LyLe arrangerer eller deltager i, ligesom vi tager aktuelle, sundhedspolitiske temaer med særlig relevans for LyLes medlemmer op.

Nedenfor kan du klikke på en af de nyeste artikler, der er lagt på siden, eller vælge en kategori, som du finder specielt interessant. Du kan også søge efter det, du gerne vil vide mere om.

God læselyst!

Stærkere sygdomsfokus i 2018

LyLe har en klar ambition for 2018: At skabe rammer for et stærkere fokus på de sygdomme, vi dækker som forening. Det vil ske i et dynamisk samspil mellem LyLe Nyt, vores nye hjemmeside, [...]

LyLe – en patientnær og selvstændig forening

LyLe har gennem de seneste år oplevet en markant medlemsfremgang. Det ser vi som et resultat af vores høje aktivitetsniveau, vores tilbud til medlemmerne i form af sygdomsspecifikke informationsmøder og hyppige bladudgivelser, og alt [...]

Temadag i Aarhus den 14. april 2018

Lørdag den 14. april 2018 samledes ca. 80 patienter og pårørende til LyLes temadag i Aarhus. Fokus var naturligvis de sygdomme, som LyLe dækker, og dagen var delt op i tre separate sessioner om [...]

Patienthistorie: For mig handler det ikke om en rus, men om at få mit liv tilbage

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Peter*, der har haft hodgkins lymfom og desuden tarmsygdommen morbus crohn, har i nogle år været bruger af cannabisolie og har svært ved at se, hvordan han skulle [...]

Medicinsk cannabis:
Cannabis er muligheden, når alt andet er prøvet …

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Jane Heitmann, folketingsmedlem (V), medlem af Sundhedsudvalget og Venstres Sundheds- Ældre og Ligestillingsordfører er interviewet til LyLe Nyt. Du har som politiker været med til at gøre [...]

Medicinsk cannabis:
Forsøgsordningen skaber en tillidskløft mellem læger og patienter

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) er interviewet til LyLe Nyt. Hvad synes du om forsøgsordningen med medicinsk cannabis? ”Ordningen [...]

Medicinsk cannabis:
Hvad er medicinsk cannabis?

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Cannabis sativa er den plante, som størstedelen af de forskellige cannabisprodukter bliver udvundet fra. Cannabis sativa er en plante af cannabisslægten, som er en del af hampefamilien. Der [...]

Medicinsk cannabis:
Cannabisplanten

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Cannabisplanten indeholder mere end 120 forskellige stoffer – i medicinsk sammenhæng er de vigtigste THC og CBD. Via blodbanen påvirker begge stoffer receptorer i hjernen, og kan [...]

Medicinsk cannabis:
Kort om forsøgsordningen – hvad går den ud på

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Forsøgsordning gør det lovligt for læger at udskrive uforarbejdet cannabis. Det kan for eksempel være tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages gennem olier, te eller dampe. [...]

Medicinsk cannabis:
Forsøgsordningen er ikke et fremskridt

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Manu Sareen: Tidligere minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (R). Hans personlige engagement i spørgsmålet om medicinsk cannabis går tilbage til 2014, hvor han var minister [...]

Medicinsk cannabis:
Forsøgsordning giver adgang til medicinsk cannabis – hvis din læge ellers vil

Fra LyLe Nyt, marts 2018: En fire-årig forsøgsordning, der trådte i kraft den 1. januar i år, giver patienter med bl.a. kræft og sklerose mulighed for at få ordineret medicinsk cannabis. Hvis ens [...]

Pårørendehistorie: Sophias mor: “Det skulle jo være mig, der beskyttede hende …”

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Sophia Hjelm Rasmussen fik diagnosticeret lymfekræft i marts 2017 – 22 år gammel. I dag er hun rask og sidder tilbage med en oplevelse, der ikke bare kan [...]

Akut leukæmi:
Behandlingsfremskridt gavner kun de højtuddannede

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Det er konklusionen på en dansk undersøgelse*, der før jul blev offentliggjort i det ansete, amerikanske tidsskrift Journal of Clinical Oncology. Resultatet rammer ind i et højfølsomt tema om [...]

Patienthistorie: Den dag Sophias verden ramlede

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Sophia Hjelm Rasmussen fik diagnosticeret lymfekræft i marts 2017 – 22 år gammel. I dag er hun rask og sidder tilbage med en oplevelse, der ikke bare kan [...]

Professor: “Fremtidens rehabiliteringsindsatser bliver mere differentierede”

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Flere og flere overlever at få en kræftsygdom, og det betyder, at rehabiliteringsindsatserne skal tænkes ind i nye rammer, vurderer Christoffer Johansen, der er professor i senfølger efter [...]

Akut leukæmi:
Forskelsbehandling er en realitet

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Hvad stiller vi op med et sundhedssystem, hvor det tilsyneladende kun er de veluddannede, der får det fulde udbytte af de fremskridt, der gøres i behandlingen? Det spurgte [...]

Akut leukæmi:
Hvis vi gør forskel, er det for at hjælpe de svagere patienter

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Lene Sofie Granfeldt Østgårds undersøgelse rejser spørgsmålet, om der forskelsbehandles på de danske sygehuse. Får de højtuddannede en bedre behandling end de kortuddannede, når det drejer sig om [...]

Akut leukæmi:
Det er ikke godt nok …

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Anders Kunau, 36 år, regionsrådsformand i Region Midt Jylland (S) siden 1. januar og Bent Hansens afløser, er ikke i tvivl: Lene Sofie Granfeldt Østgård afdækker en situation, [...]

Kom med til LyLes netværksmøder

Fra LyLe Nyt, marts 2018: Midt i januar holdt LyLe sit månedlige netværksmøde i Odense. Vi var med, da en flok LyLe-medlemmer mødtes for at nyde hinandens selskab i et par afslappede timer, [...]

Pårørendehistorie: Om natten lå jeg og lyttede til, om han stadig trak vejret

Fra LyLe Nyt, december 2017: Anna Jensens er, hvad man vist roligt kan kalde en garvet pårørende. Hun er gift med Niels, der har haft MDS (myelodysplastisk syndrom) siden 2005. De to mødte [...]

Immunterapi: Det store dyr i åbenbaringen – eller hvad?

Fra LyLe Nyt, december 2017: Immunterapi – fremtiden i går, i dag og i morgen. Sådan lød overskriften på oplægget på LyLes jubilæumsmøde fra de to unge læger Uffe Clausen og Staffan Holmberg fra [...]

Pårørendehistorie: Hvis nogen rækker en hånd frem, så tag den …

Fra LyLe Nyt, december 2017: Vær insisterende, vær fuldstændigt åben om sygdommen og tag imod hjælp fra venner og bekendte, når de rækker hånden frem. Det er nogle af de vigtigste råd, Anne [...]

Pårørendehistorie: Det sled nok lidt mere, end jeg ville indrømme

Fra LyLe Nyt, december 2017: Torben Schmidt er gift på 37. år med Susanne, der har haft kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) siden 2010. Torben er 61 år, udlært maskinarbejder og fagforeningsmand gennem en [...]

Lymfekræft: Vi er kommet rigtigt langt …

Fra LyLe Nyt, december 2017: Peter de Nully Brown, der overlæge på Rigshospitalet og klinisk lektor, talte på LyLes Jubilæumsweekend om lymfeknudekræft og tog os med i en generel gennemgang af sygdommen, dens hyppighed, [...]