Om LyLe 2018-02-07T10:30:08+00:00

Om LyLe

LyLe formidler kontakt mellem patienter

Hvert år får ca. 2.600 personer blodkræftsygdomme som lymfekræft, leukæmi eller MDS. Når diagnosen er stillet, har man brug for at tale med andre, som har været i samme situation, og som har de samme følelser og tanker.

Lymfekræft, leukæmi og MDS

Lymfekræft, leukæmi og MDS er hæmatologiske sygdomme. Sygdommene behandles på de hæmatologiske afdelinger på hospitalerne.

Lymfekræft (malignt lymfom) opstår i lymfeknuderne. Kræften dannes i de hvide blodlegemer, lymfocytterne.

Leukæmi er blodkræft og opstår i knoglemarven, hvor blodets celler dannes. I knoglemarven dannes syge hvide blodlegemer. Det kan være syge lymfocytter eller granulocytter.

Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en gruppe af sygdomme, der er kendetegnet ved en svigtende funktion af knoglemarven, som fører til blodmangel hos patienten.

LyLes historie

Foreningens historie er endnu kort. Vi startede ved et informationsmøde i april 2007, hvor vi spurgte de fremmødte om deres forventninger til en patientforening. LyLe’s formål og foreningens arbejde tager udgangspunkt i dialogen på mødet.

Overordnet arbejder vi ud fra 3 områder: Dialog med andre, information og påvirkning af systemer.

Dialog med andre

 • Dialog med andre med samme sygdom, kort efter man har fået diagnosen.
 • Dialog med andre under behandlingsforløbet.
 • Dialog med andre efter afsluttende behandling og fokus på senfølgerne.
 • Dialog mellem de pårørende.
 • Dialog med fagfolk.

Information

 • Generelt mere viden om sygdommen.
 • Viden om sygdommen via pjecer m.m., gerne med den information, der finder sted i konsultationen, så der er mulighed for at fastholde og huske denne.
 • Viden om forskning.
 • Viden om, hvor man kan finde flere oplysninger om sygdommene.
 • Hjemmeside.

Påvirkning af systemer

 • Politisk påvirkning i sundhedssystemet.
 • Mere fokus på lymfekræft og leukæmi.
 • Mulighed for en second opinion.
 • Patientforeningen bør have dialog med sundhedsvæsenet.

Forstå LyLe på 45 sekunder

Lær LyLe at kende på 45 sekunder fortalt af LyLes formand.

Medlem af LyLe

Der er flere medlemstyper og deraf kontingent:

Husstandsmedlemskab: 225 kr.
Personligt medlemskab: 150 kr.
Pensionist : 75 kr.
Pensionist husstand 150 kr.

Sådan betales kontingent

Husk altid tydelig angivelse af navn og adresse samt evt. besked i forbindelse med indbetaling.

Kontooverførsel til Danske Bank:
Reg.nr. 1551 konto 0010283701
MobilePay til 31 68 26 00
Giroindbetaling  +01<   +10283701

Der betales kontingent årligt. Beløbets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, og kontingentet betales for det kommende år senest 1. februar. Nye medlemmer, der betaler kontingent i oktober, november eller december, har betalt for det efterfølgende år.

Bliv medlem af LyLe