Indlæser Begivenheder

Vi byder velkommen til endnu en temadag om hæmatologisk kræft, hvor vi har inviteret førende eksperter til at fortælle om udviklingen inden for hver deres felt – husk at vælge den session, du gerne vil deltage på nedenfor (under ‘billetter’). Dagens afsluttes med generalforsamling.

Deltagelse er gratis, og alle er velkomne – dog er generalforsamlingen forbeholdt medlemmer af LyLe.

PROGRAM
11:00 Velkomst v/Rita O. Christensen, formand for LyLe

11:15 Hvad kan vi tilbyde af behandling i dag, og hvad er der udsigt til?
Der informeres om de forskellige sygdomme i tre samtidige sessioner:
1. Lymfekræft og CLL v/Francesco d`Amore, klinisk professor, Aarhus Universitetshopital
2. Akut leukæmi og MDS v/Hans B. Ommen, overlæge, Aarhus Universitetshospital
3. CML v/Peter Niekerk, 1. reservelæge, PhD, Regionshospitalet Holstebro

12:00 Frokost

12:45 Fortsættelse af ovenstående tre sessioner

13:30 Kaffepause

14:00 Senfølger v/Marianne Nord Hansen, sygeplejerske, formand for Senfølgerforeningen

15:00 Pause

15:15 Rehabilitering og behovsvurdering: En politisk beslutning – en klinisk udfordring v/Charlotte Handberg, sygeplejerske, PhD, Aarhus Universitet

16:15 Afslutning v/ Rita O. Christensen, formand for LyLe

HUSK at vælge den session, du gerne vil deltage på nedenfor (‘Bestil billetter’) – så ved vi, hvor mange der kommer til de forskellige sessioner og kan fordele lokalerne bedst herefter.

Klik her, hvis du gerne vil have programmet som pdf-fil til download.

 


 

Generalforsamling – kun for foreningens medlemmer

17:00 Dagsorden i henhold til foreningens vedtægt

18:30 Tak for i dag

Giv os gerne besked, om du også deltager i generalforsamlingen nedenfor (‘Bestil billetter’).

Klik her, hvis du gerne vil have dagsordnen for generalforsamlingen til download.

 


 

Tilmeld dig med det samme!

Temadagen har begrænsede pladser, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 12. marts.

Meld dig til nedenfor ved at vælge den session, du vil deltage i. Kommer I flere sammen, tilpasses antal ‘billetter’ derefter.

Du er også velkommen til at sende en mail til lyle@lyle.dk eller ringe på telefon 31682600 – husk at oplyse, hvilken af de tre sessioner, du ønsker at deltage i, og om du også deltager i generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig i Aarhus.

Bestil billetter

Session 1: Lymfekræft og CLL (deltagelse er gratis) Hvad kan vi tilbyde af behandling i dag, og hvad er der udsigt til? Om lymfekræft og CLL ved Francesco d`Amore, der er klinisk professor på, Aarhus Universitetshopital.
Session 2: Akut leukæmi og MDS (deltagelse er gratis) Hvad kan vi tilbyde af behandling i dag, og hvad er der udsigt til? Om akut leukæmi og MDS ved Hans B. Ommen, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital
Session 3: CML (deltagelse er gratis) Hvad kan vi tilbyde af behandling i dag, og hvad er der udsigt til? Om CML ved Peter Niekerk, der er 1. reservelæge og phd på Regionshospitalet i Holstebro
Generalforsamling (deltagelse er gratis) Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Deltagelse kun for foreningens medlemmer.
Deltageroplysninger: