Artikelsamling om lymfekræft, leukæmi og MDS

Vores artikler har meget forskelligt indhold – du kan fx læse interviews af førende eksperter inden for hver deres felt eller finde artikler fra nationale og internationale konferencer som fx EHA eller ASH. Vi rapporterer også fra fx folkemøde på Bornholm og andre aktiviteter, som LyLe arrangerer eller deltager i, ligesom vi tager aktuelle, sundhedspolitiske temaer med særlig relevans for LyLes medlemmer op.

Nedenfor kan du klikke på en af de nyeste artikler, der er lagt på siden, eller vælge en kategori, som du finder specielt interessant. Du kan også søge efter det, du gerne vil vide mere om.

God læselyst!

Vi må ikke sænke paraderne

Fra LyLe Fokus, maj 2020: Hæmatologiske patienter lever med en særlig risiko i disse corona-tider, fordi mange har nedsat immunforsvar. Vi har talt med hæmatologen Francesco d’Amore om, hvordan man skal forholde sig, [...]

Waldenström – en kompleks sygdom

Fra LyLe Fokus, maj 2020: Waldenströms makroglobulinæmi er med ca. 80 nye tilfælde om året i Danmark en sjælden sygdom. Ofte har den et forholdsvist fredeligt forløb, men den kan udvikle sig til [...]

Patientstøttegruppe: Waldenstrøm Danmark

Fra LyLe Fokus, maj 2020: For godt et år siden oprettede en gruppe Waldenström-patienter Facebook-gruppen ’Waldenstrøm Danmark’. Det er en støttegruppe, der vil medvirke til at udbrede kendskabet til sygdommen med det udgangspunkt, at [...]

Lymfekræft – kend din undertype

Fra LyLe Fokus, maj 2020: Som lymfekræftpatient er det vigtige at kende sin specifikke undertype af sygdommen. Her fortæller Judit Jørgensen hvorfor. At få en kræftdiagnose betyder for de fleste, at deres [...]

Patienthistorie: Nielsen Goes To USA

Første dansker med DLBCL CAR-T-cellebehandlet i USA: 44-årige Allan Nielsen fra den midtjyske by Brande er den første, voksne dansker med diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), der har været i CAR-T-cellebehandling. Det skete i USA [...]

Webinar om hæmatologisk sygdom og stress

I maj 2020 afholdt LyLe webinarer om hæmatologisk sygdom og stress i samarbejde med stress-ekspert Rikke Maj Thauer og Medical Media. Du kan se/gense webinarerne nedenfor. Bemærk, at du ikke må anvende optagelsen til [...]

Rapport fra Blood & Beyond

Blood and Beyond-initiativet giver anbefalinger til at hjælpe med at genoverveje, hvordan vi bruger blod i Europa for at forbedre resultaterne for patienter. Den 26. marts 2020 lancerede Blood and Beyond rapporten ” Rethinking [...]

Corona og knoglemarvs-/stamcelletransplantation

For at imødekomme et akut behov for viden om COVID-19 i relation til knoglemarvs-/stamcelletransplantation hos sundhedspersonale og patientorganisationer har European Bone Marrow Transplant fornyeligt afholdt en serie webinars (internetseminarer – EBMT: https://www.ebmt.org/covid-19-webinars), hvor LyLes [...]

Generalforsamling aflyst/udsat

Kære medlem i LyLe, Regeringen har besluttet at indføre forbud mod arrangementer og begivenheder med flere end 10 personer. Forbuddet gælder til mandag den 13. april 2020. Vi tager Corona/Covid19-situationen meget alvorlig, og vi [...]