LyLe eNyt

I LyLe eNyt vil du kunne læse aktuel information om, hvad der rører sig inden for det hæmatologiske område både i Danmark og internationalt, og om de aktiviteter, vi har i foreningen som fx netværksmøder, temamøder og bladudgivelser.

Nyhedsbrevet vil udkomme ca. 10 gange om året med korte nyheds-resumeer fra hæmatologiens verden og links til mere uddybende artikler her på hjemmesiden.

Her kan du se de seneste numre af LyLe eNyt

LyLe eNyt #7 2021 – udsendt september 2021

 • Tilmeld dig LyLes temadag og generalforsamling den 25. september 2021
 • Nyt LyLe Fokus på vej – denne gang om livskvalitet
 • Stamcelletransplanterede søges
 • Hæmatologiske patienter får nu tilbudt en 3. dosis coronavaccine
 • Dansk forskning: Medicinsk canabis lindrer ikke smerter
 • Forskere: Der mangler gode udredningsmuligheder for de kræftpatienter, som praksis-læger møder
 • Ny video: Hvad er CLL? Og hvordan behandles sygdommen?
 • Ny podcast: Ramt af leukæmi
 • Ny app: Appen ‘apoteket’ viser vej til din medicin
 • Rigshospitalet blandt de bedste til knoglemarvstransplantation i Europa
 • Webinar kan gøre dig klogere
 • Prøv gratis videobesøg
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #7 2021

LyLe eNyt #6 2021 – udsendt juli 2021

 • Tilmeld dig LyLes temadag og generalforsamling den 25. september 2021
 • Tips til din hverdag som pårørende
 • Når alt pludselig ikke er, som det var i går …
 • Yngre Hodgkin’s-patienter får lige så mange børn efter endt kemoterapi som andre unge
 • Vi savner åbenhed og objektivitet om medicinsk cannabis
 • Gode måder at få industrien til at sponsere sammenlignende studier
 • Ny app: Appen ‘apoteket’ viser vej til din medicin
 • Husk, at du kan købe en sikker COVID-19-antistofmåling gennem LyLe
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #6 2021

LyLe eNyt #5 2021 – udsendt juni 2021

 • Sæt kryds i kalenderen: Temadag og generalforsamling
 • Webinar om hæmatologisk sygdom, COVID-19 og vaccination nu online
 • Nyt LyLe Fokus om at være pårørende
  • De pårørende er en ressource, der ofte har brug for opmærksomhed og omsorg
  • Personlig historie: Jeg er ikke så god til at være god ved mig selv
 • Europæiske og danske forbud mod at dele data bremser udvikling af personlig medicin
 • Klinikchef: Det her er et kæmpe problem i forhold til at finde den bedste behandling til den enkelte hæmatologiske patient
 • Ny app: Appen ‘apoteket’ viser vej til din medicin
 • Fagudvalgsformand: Venetoclax og BTK-hæmmerne har medført paradigmeskifte i behandling af CLL
 • Sundhedsvæsenet er stort set tilbage på vanligt aktivitetsniveau
 • Nyt fra den virtuelle European Hematology Associations kongres, EHA 2021
  • Kombibehandlingen ibrutinib og venetoclax bedst til ældre, skrøbelige CLL-patienter
  • Ny behandling viser lovende takter i behandling af lymfom
 • COVID-19 øger dødeligheden for kræftpatienter i forværring
 • Hodgkins-patienter har stor risiko for at udvikle angst og depression
 • Sikker COVID-19-antistofmåling til LyLes medlemmer
 • Nyt fra netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #5 2021

LyLe eNyt #4 2021 – udsendt maj 2021

 • Gratis webinar om hæmatologisk sygdom, COVID-19 og vaccination
 • Nogle kræftpatienter udvikler ikke effektiv immunitet efter vaccination mod COVID-19
 • Hvor godt virker COVID-19 vaccination i hæmatologiske patienter?
 • LyLe Fokus om at være pårørende
  • Jeg har skrevet den, jeg savnede, da min mand blev syg
  • Det slog ikke benene væk under mig, da hun sagde, at hun havde blodkræft
 • Vil du være med til at gøre det lettere for pårørende at støtte indlagte patienter?
 • Kræftcellernes dørmænd: CAR-T-celler smider blodkræftceller på porten
 • Kræftens Bekæmpelse nedsætter ny hæmatologisk forskningsgruppe

>>Klik og læs LyLe eNyt #4 2021

LyLe eNyt #3 2021 – udsendt april 2021

 • Stor undersøgelse kortlægger patienttilfredsheden på landsplan
 • Mange COVID-19-patienter har også psykiske senfølger
 • Kræftoverlevelsen er steget betydeligt
 • Ledende overlæge: Hver genterapi stiller nye krav til hospitalerne
 • Stort videnskabeligt udredningsarbejde: Cannabis lindrer ikke smerter hos mennesker
 • Smertelæger vrede over mediedækning af cannabisstudie
 • Er bispecifikke antistoffer den næste store immunterapeutiske revolution?
 • Vejle har fuld fart på afprøvningen af bispecifikke antistoffer
 • Nyt nummer LyLe Fokus på vej
 • Primær publikation stadfæster glofitamabs store potentiale mod lymfekræft
 • FDA godkender ny CAR-T-celleterapi til behandling af non-Hodgkin lymfom
 • Lymfekræftpatienter har fortsat respons på CAR-T-celleterapi efter fem år

>>Klik og læs LyLe eNyt #3 2021

LyLe eNyt #2 2021 – udsendt marts 2021

 • LyLe er nu repræsenteret i Styregruppen for Akut Leukæmi og Myelodysplastisk Syndrom
 • Alvorligt syge patienter føler sig glemt i vaccinekøen
 • LyLe Fokus sætter fokus på CML
 • CML er en livstruende sygdom, som langt de fleste overlever takket være effektiv medicin
 • Jeg tænkte, at jeg allerede havde prøvet nok slemme ting i mit liv og på, hvad det mon var, jeg skulle lære af denne sygdom
 • Hvad børn ikke ved, har de ondt af …
 • Hvis du føler dig ensom, er du ikke alene
 • Patienter med blodsygdomme er særligt sårbare over for coronasmitte
 • Jeg kunne ikke tage Saras sygdom væk, men jeg kunne prøve at være der for hende
 • Er der social ulighed i behandling af danske patienter med hæmatologiske sygdomme?
 • Når alt ikke lige går efter bogen …
 • Glem ikke hinanden i netværksgrupperne
 • Husk at betale kontingent

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2021

LyLe eNyt #1 2021 – udsendt februar 2021

 • Nye tovholdere for LyLes lokalgrupper i København og Nordsjælland
 • Nyt LyLe Fokus om CML
 • Aarhus har fået ny doktor i leukæmi
 • Non-Hodgkins lymfom: Kombination af to bispecifikke antistoffer kan blive seriøs konkurrent til CAR-T
 • Så mange bivirkninger ved coronavaccinen er indberettet i Danmark
 • Vaccine eller ej
 • Mini-magasin om CLL
 • Ny video om DLBCL – diffust storcellet B-celle lymfom
 • Hæmatologiske patienter med COVID-19 har alvorlige kliniske forløb
 • Overlæge: Medicinrådsbeslutning om CLL-medicin er ikke fagligt forsvarlig
 • Fusionsarbejdet i Region Hovedstaden skrider fremad
 • Venetoclax kommer til at rykke AML-behandlingen det næste skridt frem
 • Ny online gruppe til kvinder, der får kræft under graviditeten
 • Pårørendedag den 2. februar udsat ét år
 • Glem ikke hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #1 2021

LyLe eNyt #8 2020 – udsendt december 2020

 • Husk ikke at glemme hinanden
 • Podcast-serie: Mødet med patienten
 • Nyt LyLe Fokus på vej
  • Lægen fortæller
  • Om at være mor til en ung CML-patient
  • Betinna fortæller om sit liv med CML
  • Hvordan er det gået blodkræftpatienter under coronaen
  • Corona skaber ensomhed

>>Klik og læs LyLe eNyt #8 2020

LyLe eNyt #7 2020 – udsendt november 2020

 • Coronakrisen kan gøre os ensomme
 • Status på LyLes COVID-19-undersøgelse
 • Ny podcast-serie om blodkræft
 • Generalforsamling med udfordringer
 • Årsrapport fra Dansk Lymfomgruppe
 • Virtuel CML Horizon-konference
 • Ny LyLe Fokus på gaden
  • AML er stadig et smertensbarn, men der er lys for enden af tunnelen
  • MDS: Nye behandlinger giver grund til håb
  • CMML: Monocytter fortrænger blodets vigtige celler

>>Klik og læs LyLe eNyt #7 2020

LyLe eNyt #6 2020 – udsendt oktober 2020

 • Virtuel generalforsamling for foreningens medlemmer
 • Nyt LyLe Fokus på trapperne
 • En gave fra dig styrker foreningens arbejde – og du kan trække beløbet fra i skat!
 • Millionprojekt begynder at kaste ny viden om AML og MDS af sig
 • Overlæge i hård kritik: Danmark halter bagefter i CAR-T-kapløb
 • Har du læst den nye, gratis bog om blodkræft?
 • CRISPR kan potentielt skåne AML-patienter for transplantation
 • Kommende netværksmøder
 • Spørgeskema om COVID-19: Hvordan har du oplevet tiden?
 • Information om coronavirus/COVID-19
 • LyLe efterlyser frivillig psykolog
 • FDA anbefaler selinexor til fremskreden DLBCL
 • Medicinrådet afviser Xospata til patienter med FLT3-muteret AML
 • Gratis webinarer

>>Klik og læs LyLe eNyt #6 2020

LyLe eNyt #5 2020 – udsendt september 2020

 • Ny strategi for LyLe
 • Temadag og generalforsamling
 • LyLe efterlyser en frivillig psykolog
 • Ny, gratis bog om blodkræft
 • Kræftdag 2020: ‘Lighed i kræftbehandlingen’
 • Planer om sammenlægning af hæmatologiske afdelinger i København skaber undren
 • Spørgeskema om COVID-19
 • Ny rapport om formodede bivirkninger ved medicinsk canabis
 • LyLe Fokus – MDS og akut leukæmi
 • Kommende netværksmøder
 • Rigshospitalet kan udskrive hver ottende CLL-patient til egen læge
 • Information om coronavirus/COVID-19
 • Parneren reagere også ved livstruende sygdom
 • LyLe får 22.500 kr fra DrugStars
 • MDS og EPO
 • Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske dage om stråling
 • Ny behandlingskombination forbedrer overlevelsen for ældre AML-patienter
 • Gratis webinar
 • Vi har brug for din hjælp

>>Klik og læs LyLe eNyt #5 2020

LyLe eNyt #4 2020 – udsendt juli 2020

 • Mød LyLes bestyrelse: Olivia
 • Temadag den 3. oktober i Aalborg
 • LyLe Fokus 1/2020 – om lymfekræft
  • Lymfekræft – mange forskellige sygdomme med diffuse symptomer og gode chancer for at blive helbredt
  • CAR-T-cellebehandling flytter grænser, men er desværre ikke tilgængelig i Danmark
  • Patienthistorie: Man må jo være opfindsom …
  • Patienthistorie: Jeg løber ofte panden mod en mur
 • Spørgeskema om COVID-19: Hvordan har du oplevet tiden?
 • European Hematology Association’s (EHA) kongres 2020
  • PET-guidet terapi åbner mulighed for at undgå strålebehandling i tidligt stadie af ondartet Hodgkin lymfom
  • Paradigmeskifte i behandling af nyligt diagnosticerede ældre med akut myeloid leukæmi (AML)
  • Kombination af strålebehandling og kemoterapi forbereder børn bedre til stamcelletransplantation end kemoterapi alene
  • Ruxolitinib skaber bedre resultater i behandlingen af steroid-afvisende akut graft-vs-host
  • Ny behandlingsmulighed ved tilbagefald af Hodgkin lymfom, der ikke lader sig påvirke af kemoterapi
  • Fremskridt i behandlingen af højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Tilskud til retræteophold

>>Klik og læs LyLe eNyt #4 2020

LyLe eNyt #3 2020 – udsendt maj 2020

 • Nyt fra LyLe
 • Mød LyLes bestyrelse: Merete og Jørgen
 • LyLe Fokus om lymfekræft på trapperne
 • Nielsen Goes To USA
 • Kutane lymfomer – patientvejledning på dansk
 • LyLe tilbyder: Gratis webinar
 • EMA godkender nyt lægemiddel til behandling af lymfomer
 • EHA 2020 liver en virtuel event
 • Danske forskere udvikler potentiel behandling til kroniske smerter
 • Professor: ‘Vægttab kan få voldsomme konsekvenser for kræftpatienter’
 • Rapport om brug af blod i Europa
 • Hvert tredje svenske barn med leukæmi manger D-vitamin
 • Venclyxto-kombination forbedrer overlevelsen for AML-patienter, der ikke tåler intensiv kemo
 • ELN-risikogrupper kan forudsigge prognoser for AML-patienter

>>Klik og læs LyLe eNyt #3 2020

LyLe eNyt #2 2020 – udsendt april 2020

 • Generalforsamling aflyst/udsat
 • Mød LyLes bestyrelse: Rita og Poul Eigil
 • Information om coronavirus/COVID-19
 • Corona og knoglemarvs-/stamcelletransplantation
 • Forskere vil følge alle corona-patienter med blodsygdomme
 • Aflyste møder i Medicinrådet rammer 42 vurderinger af lægemidler
 • Leukemia Research kaster lys over akut leukæmi i tider med COVID-19
 • Efterlysning: CML-patienter i behandlingsstop til fokusgruppe
 • Kemofri CLL-behandling godkendt i EU
 • Hæmatologien modtog flest markedsføringstilladelser i 2019
 • Arbejde med asbest øger risikoen for blodcellekræft
 • To danske hospitaler blandt verdens bedste
 • CAR-T forbedrer livskvaliteten hos lymfompatienter
 • Flere danske mænd som stamcelledonorer
 • Medicinrådet godkender vejledning for TKI-behandling af CML
 • Iclusig plus kemo ved nydiagnosticeret Ph+ ALL er på linje med stamcelletransplantation

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2020

LyLe eNyt #1 2020 – udsendt marts 2020

 • Information om COVID19 – også kaldet coronavirus
 • Sæt kryds i kalenderen til generalforsamling
 • Samarbejde mellem LyLe, Forsvaret og Bloddonorerne i Danmark skal skaffe flere stamcelledonorer
 • Gode nyheder fra ASH
  • MDS/AML – resultater fra fase 1-forsøg med ny kombinationsbehandling
  • Mange CML-patienter i behandlingsstop savner støtte/psykologhjælp
  • Støtte og hjælp til patienter med akut leukæmi både før og efter behandling kan skabe bedre livskvalitet
 • Mindre blod til transfusionskrævende MDS-patienter
 • Efterlysning: CML-patienter i behandlingsstop til fokusgruppe
 • Ny undersøgelse: Mange patienter savner hjælp til livet efter kræft
 • Kemofri behandling på vej mod godkendelse til patienter med ubehandlet CLL
 • Den palliative indsats i Danmark – hvordan går det?
 • Intelligent IT-platform skal give lægemiddelstyrelser adgang til big data
 • Nyt eliteforskningscenter på Odense Universitetshospital (OHU) skal forske i immunterapi
 • LyLe bliver repræsenteret i LYFO-databasens styregruppe

>> Klik og læs LyLe eNyt #1 2020