LyLe eNyt

I LyLe eNyt vil du kunne læse aktuel information om, hvad der rører sig inden for det hæmatologiske område både i Danmark og internationalt, og om de aktiviteter, vi har i foreningen som fx netværksmøder, temamøder og bladudgivelser.

Nyhedsbrevet vil udkomme ca. 10 gange om året med korte nyheds-resumeer fra hæmatologiens verden og links til mere uddybende artikler her på hjemmesiden.

Her kan du se de seneste numre af LyLe eNyt

LyLe eNyt #2 2024 – udsendt 27. marts 2024

 • Invitation til temadag og generalforsamling den 4. maj i Odense
 • Nyt LyLe Fokus på vej – om lymfekræft
 • Hjælp os med at forstå medicinfrie perioder
 • Regionernes administration af det 7. princip truer tilliden til Medicinrådet
 • Kræftens Bekæmpelse også bekymret
 • Hvad er det 7. princip?
 • Lymphoma Coalition søger danske deltagere til global undersøgelse om lymfekræft og CLL
 • Prisforhandlinger kan vende op og ned på anbefalinger i ny CLL-vejledning
 • Danmark halter efter: Kun adgang til få super-effektive avancerede behandlinger
 • Virksomheder bag super-effektive behandlinger undgår i høj grad Danmark
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2024

LyLe eNyt #1 2024 – udsendt 1. februar 2024

 • Hjælp os med at forstå medicinfrie perioder
 • Sæt kryds i kalenderen: Fyraftensmøde på Hæmatologisk afsnit på Rigshospitalet
 • LyLe Fokus – om CML
  • CML-patienter kan forvente et normalt langt liv – men det er bestemt ikke uden problemer
  • Vores liv med naturvidenskab kom mig til gode, da CML-behandlingen gik helt galt
 • Nervesmerter efter kemoterapi ser ud til at kunne lindres med kosttilskud
 • Kunstig intelligens er en teknologi, vi ofte ikke forstår. Er det et problem?
 • CAR-T viser lovende resultater ved højrisiko-follikulært lymfom
 • CLL: Overlevelse uden tilbagefald ved tidsbegrænset venetoclax-kombination bibeholdes efter fire år
 • Kræft og ulykke har givet Christina mod
 • Fratrådte medlemmer af Medicinrådet langer ud: Vi ved alt for lidt om behandlingernes effekt
 • Jubilæumsmøde netværksgruppe Odense
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #1 2024

LyLe eNyt #8 2023 – udsendt december 2023

 • LyLe har brug for din hjælp
 • NYT på lyle.dk: Legater til kræftramte
 • LyLe Fokus – om CML
  • Tillykke – du har CML
  • Historien om Glivec – den første målrettede kræftbehandling
 • Videointerview: CLL behandles fortsat med kemoterapi, men kemo er ved at blive overhalet af nye, målrettede behandlinger …
 • C- og D-vitamintilskud under kemo giver færre komplikationer hos AML-patienter
 • CLL-eksperter efter kritik af lymfekræftområdet: Situationen er lige så kritisk for CLL-patienter
 • Medicinrådsformand til lymfomlægerne: Hvorfor tog I ikke CAR-T-opgaven mere i egen hånd?
 • Nyt nummer af nyhedsbrevet Nordic Bloodcancer
 • Antibiotikaresistens kan få alvorlige konsekvenser for hæmatologiske patienter i fremtiden
 • Ny type immunterapi har potentiale til at løfte overlevelsen efter AML
 • Grad 1- og 2-bivirkninger øger risikoen for behandlingsophør hos patienter med CLL
 • Tovholder i LyLe Bente Lundsgaard er gået bort
 • HUSK: Med din hjælp bliver vi en stærkere forening
 • Glædelig jul

>>Klik og læs LyLe eNyt #8 2023

LyLe eNyt #7 2023 – udsendt november 2023

 • LyLe Fokus – denne gang om CML
  • CML er ikke længere en sygdom, man dør af. Men at være en velbehandlet CML-patient med livet foran sig betyder ikke, at man ikke er kræftpatient
  • Intet blev helt som før
 • Danske patienter med B-cellelymfom får adgang til CAR-T i anden linje
 • CLL-eksperter efter kritik af lymfekræftområdet: Situationen er lige så kritisk for CLL-patienter
 • Videointerview om CLL med hæmatolog
 • Aarhus-forskere udvikler lovende genterapi til behandling af AML
 • C- og D-vitamintilskud under kemo giver færre komplikationer hos AML-patienter
 • Stamcelletransplanterede lymfekræftoverlevere har dobbelt så høj risiko for ny kræft
 • Nordisk patientforeningsmøde i Stockholm
 • Med din hjælp bliver vi en stærk forening
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #7 2023

LyLe eNyt #6 2023 – udsendt september 2023

 • LyLe Fokus om CML på vej
 • Nordisk patientmøde i oktober
 • LyLe til Hæmatologisk Tidsskrift: Man piner lymfekræftpatienter med gamle behandlinger
 • Bare ikke i Danmark … (om CAR-T-cellebehandling)
 • Danmark risikerer at tabe ansigt i det internationale lymfomforskningsmiljø
 • Risikoen ved at blive smittet med covid-19 som hæmatologisk patient er blevet mindre
 • Kemoterapi øger ikke risikoen for demens hos ældre lymfekræftpatienter
 • Gratis webinar om lymfekræft i huden nu tilgængeligt på lyle.dk
 • Ramt af lymfekræft
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #6 2023

LyLe eNyt #5 2023 – udsendt juli 2023

 • Nyt LyLe Fokus om CLL + minitema: bivirkninger
  • Det har aldrig ligget til mig at være ’ham den syge’
  • Ny, målrettet behandling mod CLL betaler sig både, når det gælder økonomi og livskvalitet sammenlignet med standardbehandling med kemoterapi og antistoffer
  • Bivirkninger er den uønskede følgesvend
 • Tre-kombinationsbehandling viser potentiale hos nydiagnosticerede AML-patienter, der ikke tåler kemoterapi
 • Nyt nordisk hæmatologi-nyhedsbrev
 • CAR-T-behandling godkendt i Sverige og Norge, men ikke i Danmark
 • EHA: Luspatercept er bedre end EPO til at afhjælpe blodmangel hos patienter med lavrisiko-MDS
 • EHA: CLL-14-studiet bekræfter den langsigtede virkning af kombinationsbehandlingen venetoclax og obinutuzumab
 • EHA: CAR-T var igen på den europæiske agenda
 • Gratis webinar om lymfekræft i huden nu tilgængeligt på lyle.dk
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #5 2023

LyLe eNyt #4 2023 – udsendt maj 2023

 • Velbesøgt temadag med psykolog og præst i Odense
 • Gratis webinar om lymfekræft i huden
 • Nyt LyLe Fokus om CLL + minitema: bivirkninger
  • CLL for begyndere: At få CLL betyder ikke nødvendigvis et farvel til livet, som det plejer at være
  • Det er spild af liv, hvis sygdom og bekymringer får lov til at fylde for meget
  • Datadrevet lægekunst kan forbedre diagnose og behandling af CLL og andre hæmatologiske sygdomme
 • CAR-T-celleterapi forbedrer hæmatologiske patienters livskvalitet
 • Bjarne og Lisbeth måtte selv betale for hans CAR-T-cellebehandling i Tyskland
 • Flere patienter overlever hæmatologisk kræft i Danmark end i resten af Norden
 • Dansk studie bekræfter: Brystkræftoverlevere har øget risiko for at få hæmatologisk kræft
 • I flere regioner bliver hver anden ansøgning om ibrugtagning af ikke-anbefalet kræftmedicin afvist
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #4 2023

LyLe eNyt #3 2023 – udsendt april 2023

 • Nyt LyLe Fokus lige på trapperne
 • Jeg har ellers altid kunnet stole på min krop
 • LyLe holder temadag med psykolog og præst i Odense den 29. april
 • Kutant lymfom: Forskning giver håb om ny behandling mod lymfekræft i huden
 • Gratis webinar om lymfekræft i huden
 • Otte gode råd: Sådan tager du den svære samtale om din behandling med din læge
 • Sjældne diagnoser: Nordisk samarbejde om innovativ behandling viser vej mod stærkere evidens og billigere medicin
 • Nyt om AML på lyle.dk
 • Professor: Sjældne sygdomme nedprioriteres på et forkert grundlag
 • Ny forskning skal give flere kræftpatienter gavn af immunterapi
 • CML hos børn – nye videoer fra iCMLf
 • Med Machine Learning følger nye etiske problemstillinger
 • Senfølgerforeningen på besøg i Roskilde
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #3 2023

LyLe eNyt #2 2023 – udsendt primo marts 2023

 • NYT om AML: Ny opdateret pjece og et video-interview med hæmatologen Hans Ommen om behandlingen af AML er på trapperne
 • Ny, gratis bog om kutant lymfom bliver godt modtaget
 • MDS på ASH 2022: Nyt prognosticerings-værktøj baner vejen for bedre behandling af MDS-patienter
 • Ny rapport om kræftpatienters kost og ernæring 2022
 • CAR-T giver bedre livskvalitet end standardbehandling ved r/r DLBCL
 • Syv dages Veneclyxto virker stort set lige så effektivt som 28-dages behandling
 • LyLe Fokus – om senfølger
  • Hæmatologiske patienter har svært ved at få anerkendt senfølger
  • Senfølger – har du brug for hjælp?
 • Podcasts
  • HæmatoLOGIK: Spændende Podcast-serie om hæmatologi (lidt for nørder)
  • Zieglers sidste chance – en podcast fra Danmarks Radio
  • Livet med AML
 • LyLe Fokus udkommer i april: CLL – og bivirkninger
 • &Sorgen – ny app for unge
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2023

LyLe eNyt #1 2023 – udsendt primo februar 2023

 • Kutant lymfom – lymfekræft i huden. Hvad er det?
 • Ny, gratis bog om kutant lymfom bliver godt modtaget
 • Det betaler sig at være med internationalt
 • Nyt nummer af LyLe Fokus – om senfølger
  • I dag lever jeg et helt almindeligt liv
  • Der er sket meget, når det gælder udredning og behandling af kræftpatienter med senfølger, men der er lang vej endnu. Det gælder ikke mindst for patienter med en blodkræftsygdom
  • REHPA har oprettet et brugerpanel for patienter og pårørende
 • Nyt fra ASH
  • Kemoterapi udfordres af mere målrettede behandlinger
  • Tidligere Non-Hodgkin lymfom-patienter har god fertilitet og stifter familie
 • Godt halvdelen af alle AML-patienter mangler effektiv behandling
 • Machine learning bliver det næste store paradigmeskifte på tværs af hæmatologien
 • Bjarne og Lisbeth måtte selv betale 1,5 millioner kroner, for at han kunne komme i CAR-T-behandling i Tyskland – i dag er han sygdomsfri
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #1 2023

LyLe eNyt #10 2022 – udsendt december 2022

 • Med din hjælp bliver vi en stærkere forening
 • Nyt nummer af LyLe Fokus – om senfølger
  • Nu er jeg helbredt, men livet bliver aldrig helt det samme igen …
  • Overvældende træthed, nervesmerter, flexjob og nye værdier
  • Senfølger af kræftbehandling er blevet en hverdagsting, men de bliver ikke taget alvorligt af sundhedssystemet
 • Ny, gratis bog om lymfekræft i huden
 • Nyt fra ASH 2022
 • Ny forening vil skabe dialog om livstruende sygdom mellem sygdomsramte, pårørende, sundhedssystemet og det omgivende samfund
 • Brug hinanden i netværksgrupperne
 • Nyt fra netværksgrupperne i Odense og Næstved

>>Klik og læs LyLe eNyt #10 2022

LyLe eNyt #9 2022 – udsendt november 2022

 • Med din hjælp bliver vi en stærkere forening
 • Velbesøgt informationsmøde for patienter og pårørende på den hæmatologiske afdeling i Aarhus
 • Ny Bog om lymfekræft i huden udkommer i december
 • Nye behandlingsmuligheder for AML skaber opbrud i de traditionelle unfit-kriterier
 • Real world-data: Venclyxto-kombi er særligt effektiv hos nogle AML-patienter
 • Ny forening vil skabe dialog om livstruende sygdom mellem sygdomsramte, pårørende, sundhedssystemet og det omgivende samfund
 • Medicinrådet anbefaler ny topikal behandling til patienter med kutant T-cellelymfom
 • Dansk forskning skal rykke behandlingen af børn med AML et skridt længere frem
 • Hydroxyurea viser potentiale mod AML
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #9 2022

LyLe eNyt #8 2022 – udsendt september 2022

 • Invitation til Åbent Hus på Afdelingen for blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital
 • Ny, opdateret information om behandlingen af CLL på lyle.dk
 • Grønt lys fra Medicinrådet: Nu kan danske hæmatologer tage venetoclax i brug mod AML
 • Intensiv kemoterapi er så småt ved at miste momentum i behandlingen af AML
 • Formand for den nordiske AML-gruppe: Vi har store ambitioner
 • Nyt nummer af LyLe Fokus: Senfølger
 • Imbruvica godkendt i nyt, fast varighedsregime mod CLL
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #8 2022

LyLe eNyt #7 2022 – udsendt august 2022

 • Bliver ny behandlig til AML godkendt i Danmark?
 • Gode nyheder om behandlingen af CLL
 • Nyt om CLL på lyle.dk
 • Banebrydende studie: MRD-styret behandling viser sig effektiv mod CLL
 • Nyt fra EHA
  • Stort CLL-studie: Markant forbedring af PFS ved tidsbegrænset venetoclax-kombination
  • Mange patienter med AML lever længe efter transplantation
  • Quizartinib og kemo-kombination forlænger overlevelsen markant ved AML
  • Tasigna viser bedre effekt mod CML end Glivec
  • Keytruda viser lovende resultater mod Hodgkin lymfom
  • Tidlige data: Højpræcisions allogen celleterapi reducerer forekomsten af kronisk GvHD
 • Ny video om AML
 • Ny prognose: i 2045 vil der være 78 procent flere hæmatologer end nu
 • CAR-T mod follikulær lymfom godkendt i EU
 • International stamcelledonordag lørdag den 17. september
 • International leukæmidag
 • Brug hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #7 2022

LyLe eNyt #6 2022 – udsendt juli 2022

 • LyLe Fokus om unge og kræft
  • “Jeg er så glad for, at jeg ikke nåede at få mine børn, inden jeg blev syg. Så ville jeg have været hunderæd for at dø …”
  • “Livet på den anden side er godt, men ikke uden problemer”
  • “Jeg prøver at se min sygdom som en parentes og tænker fremad”
 • Boganmeldelse: I Guds Rige
 • Medicinrådet anbefaler Calquence som monoterapi til visse patienter med CLL
 • Medicinrådet afviser oral Onureg mod AML
 • EHA 2022 Hybrid Congres
  • Tasgina viser bedre effekt mod CML end Glivec
  • Keytruda viser lovende resultater mod Hodgkin lymfom
  • Tidlige data: Højpræcisions allogen celleterapi reducerer forekomsten af kronisk GvHD
 • Nye data: Tegn på CLL kan ses årtier før sygdommen konstateres
 • Hvad er genterapi?
 • Hilsen fra netværksgruppen i Odense
 • God sommer i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #6 2022

LyLe eNyt #5 2022 – udsendt juni 2022

 • Unge med kræft: Nyt nummer af LyLe Fokus er nu på gaden
  • “Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal slås med det her”
  • ”At få kræft var som at blive sat af et tog på en øde station, hvor alle ens venner og jævnaldrende bare kørte videre, mens jeg stod tilbage …”
  • Fordi unge er bedst til at tale med unge om kræft
 • LyLe i uddannelsens og forskningens tjeneste
 • Nyt studie: Unge med kræft har brug for skræddersyede indsatser
 • GRATIS populærvidenskabeligt foredrag: Hvordan finder vi medicin, der præcist rammer blodkræft?
 • Medicinrådet anbefaler Xospata mod genstridig AML
 • Boganmeldelse: “FUCK. Jeg har kræft. Hvad nu?”
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #5 2022

LyLe eNyt #4 2022 – udsendt maj 2022

 • Medrivende temadag i Nyborg
 • De gode spørgsmål til lægen ved første, svære samtaler
 • Medicinrådet: Ja til behandling af lymfekræftsygdommen Waldenstrøms makroglobulinæmi
 • Hvis bare alle kunne og ville se mig som den Julie, jeg også er
 • Nyt tema på ugeskriftet.dk om blodsygdomme
 • CAR-T har potentiale mod solide tumorer, men implementeringen står i stampe i Danmark
 • Sæt kryds i kalenderen den 22. juni!
 • Anmeldelse: DR har lavet knaldgod dokumentarserie fra Rigshospitalet: ‘Med livet i hænderne’
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #4 2022

LyLe eNyt #3 2022 – udsendt april 2022

 • Husk at tilmelde dig LyLes temadag og generalforsamling
 • Brugergruppe startet på Odense Universitetshospital
 • Senfølgeklinik etableret på Odense Universitetshospital
 • LyLe Fokus om unge med kræft er lige på trapperne
 • Patientundersøgelse om lymfekræft og CLL
 • Sæt kryds i kalenderen den 22. juni!
 • CAR-T-cellebehandling i hæmatologien halter bagud i Danmark
 • Nyt værktøj til nydiagnosticerede på vej
 • LyLe og Dansk Myelomatose Forening kritiserer fusion af hæmatologiske afdelinger
 • Ledende overlæge beklager fusionsforløb: Virkeligheden har overhalet os
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #3 2022

LyLe eNyt #2 2022 – udsendt februar 2022

 • Sæt kryds i kalenderen – temadag og generalforsamling
 • Årets første LyLe Fokus på vej: Unge med kræft
 • Patientundersøgelse om lymfekræft og CLL
 • CLL: Gode nyder fra ASH
 • Fokus på senfølger og diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
 • Den personlige onkologi rykker støt ind på klinikkerne
 • Hjælp på vej til kræftpatienter med senfølger
 • Hæmatologiske patienter er særligt udsat for corona – også selvom de er vaccinerede
 • Bog om kutant lymfom på vej
 • Rosalies mareridt – ny børnebog fra LyLe på vej
 • Podcasts på lyle.dk
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2022

LyLe eNyt #1 2022 – udsendt januar 2022

 • Nyt år – og tid til at betale kontingent
 • Nyt LyLe Fokus om livskvalitet
  • Den bulede vej frem mod et godt live med uhelbredelig kræft
  • Er hjemmekemo = bedre livskvalitet?
  • Fra angst og afmagt til personlig vækst
  • Tak for udfordringen!
 • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE – sætter fokus på udfordringerne ved næste generation af avancerede terapier
 • Enden er nær for corona-epidemien i Danmark
 • 63. årlige møde i ASH – American Society of Hematology – afholdt møde i december 2021
  • Dansk topforsker: Dette studie imponerede mig mest på ASH
  • Overlæge om CAR-T-studier: Vi er inde i en ny æra for hæmatologi
  • De mest interessante studier fra ASH
  • Nyt behandlingstillæg viser store fordele ved ny førstelinjebehandling for lymfom
 • Podcasts på lyle.dk
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #1 2022

LyLe eNyt #9 2021 – udsendt december 2021

 • Nyt LyLe Fokus om livskvalitet
  • I sikker havn i ingenmandsland
  • Patienter og pårørende, der har været der selv, kan gøre en vigtig forskel
  • Jeg har prøvet at komme igennem til Vor Herre flere gange, men han vil ikke snakke med mig …
 • Det europæiske waldenström macroglobulinemia-netværk nedlagt
 • Trials@Home – en vision for at decentralisere kliniske forsøg
 • Nyt om fusionen mellem afdelingen for Blodsygdomme på Herlev og afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet
 • Nye podcasts på lyle.dk
 • Behandling mod COVID-19 ved smitte
 • Blodkræftpatienter har øget risiko for alvorlige corona-forløb trods vaccination
 • Praktiserende læger skal hjælpe med COVID-19-vaccination i hele landet
 • Møde om jobcenterforløb i København

>>Klik og læs LyLe eNyt #9 2021

LyLe eNyt #8 2021 – udsendt oktober 2021

 • Temadag og generalforsamling den 25. september 2021
 • Nyt LyLe Fokus om livskvalitet
 • Flere i den raske befolkningsgruppe skal vaccineres
 • Ny podcastserie: Livet med CML
 • Danmark halter bagefter i behandlingen af refraktært B-cellelymfom
 • Personlig forudsigelsesmodel kan udpege risikopatienter ved MDS
 • Webinar om hæmatologisk sygdom, COVID-19 og vaccination
 • Nyt studie afklarer ikke-kardiovaskulære risici ved Imbruvica mod CLL
 • Halvdelen af alle depressioner blandt ældre går ubemærkede hen
 • Podcast: Ramt af leukæmi
 • Hvad er CLL? Og hvordan behandles sygdommen?
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #8 2021

LyLe eNyt #7 2021 – udsendt september 2021

 • Tilmeld dig LyLes temadag og generalforsamling den 25. september 2021
 • Nyt LyLe Fokus på vej – denne gang om livskvalitet
 • Stamcelletransplanterede søges
 • Hæmatologiske patienter får nu tilbudt en 3. dosis coronavaccine
 • Dansk forskning: Medicinsk canabis lindrer ikke smerter
 • Forskere: Der mangler gode udredningsmuligheder for de kræftpatienter, som praksis-læger møder
 • Ny video: Hvad er CLL? Og hvordan behandles sygdommen?
 • Ny podcast: Ramt af leukæmi
 • Ny app: Appen ‘apoteket’ viser vej til din medicin
 • Rigshospitalet blandt de bedste til knoglemarvstransplantation i Europa
 • Webinar kan gøre dig klogere
 • Prøv gratis videobesøg
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #7 2021

LyLe eNyt #6 2021 – udsendt juli 2021

 • Tilmeld dig LyLes temadag og generalforsamling den 25. september 2021
 • Tips til din hverdag som pårørende
 • Når alt pludselig ikke er, som det var i går …
 • Yngre Hodgkin’s-patienter får lige så mange børn efter endt kemoterapi som andre unge
 • Vi savner åbenhed og objektivitet om medicinsk cannabis
 • Gode måder at få industrien til at sponsere sammenlignende studier
 • Ny app: Appen ‘apoteket’ viser vej til din medicin
 • Husk, at du kan købe en sikker COVID-19-antistofmåling gennem LyLe
 • Fysisk mødeaktivitet i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #6 2021

LyLe eNyt #5 2021 – udsendt juni 2021

 • Sæt kryds i kalenderen: Temadag og generalforsamling
 • Webinar om hæmatologisk sygdom, COVID-19 og vaccination nu online
 • Nyt LyLe Fokus om at være pårørende
  • De pårørende er en ressource, der ofte har brug for opmærksomhed og omsorg
  • Personlig historie: Jeg er ikke så god til at være god ved mig selv
 • Europæiske og danske forbud mod at dele data bremser udvikling af personlig medicin
 • Klinikchef: Det her er et kæmpe problem i forhold til at finde den bedste behandling til den enkelte hæmatologiske patient
 • Ny app: Appen ‘apoteket’ viser vej til din medicin
 • Fagudvalgsformand: Venetoclax og BTK-hæmmerne har medført paradigmeskifte i behandling af CLL
 • Sundhedsvæsenet er stort set tilbage på vanligt aktivitetsniveau
 • Nyt fra den virtuelle European Hematology Associations kongres, EHA 2021
  • Kombibehandlingen ibrutinib og venetoclax bedst til ældre, skrøbelige CLL-patienter
  • Ny behandling viser lovende takter i behandling af lymfom
 • COVID-19 øger dødeligheden for kræftpatienter i forværring
 • Hodgkins-patienter har stor risiko for at udvikle angst og depression
 • Sikker COVID-19-antistofmåling til LyLes medlemmer
 • Nyt fra netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #5 2021

LyLe eNyt #4 2021 – udsendt maj 2021

 • Gratis webinar om hæmatologisk sygdom, COVID-19 og vaccination
 • Nogle kræftpatienter udvikler ikke effektiv immunitet efter vaccination mod COVID-19
 • Hvor godt virker COVID-19 vaccination i hæmatologiske patienter?
 • LyLe Fokus om at være pårørende
  • Jeg har skrevet den, jeg savnede, da min mand blev syg
  • Det slog ikke benene væk under mig, da hun sagde, at hun havde blodkræft
 • Vil du være med til at gøre det lettere for pårørende at støtte indlagte patienter?
 • Kræftcellernes dørmænd: CAR-T-celler smider blodkræftceller på porten
 • Kræftens Bekæmpelse nedsætter ny hæmatologisk forskningsgruppe

>>Klik og læs LyLe eNyt #4 2021

LyLe eNyt #3 2021 – udsendt april 2021

 • Stor undersøgelse kortlægger patienttilfredsheden på landsplan
 • Mange COVID-19-patienter har også psykiske senfølger
 • Kræftoverlevelsen er steget betydeligt
 • Ledende overlæge: Hver genterapi stiller nye krav til hospitalerne
 • Stort videnskabeligt udredningsarbejde: Cannabis lindrer ikke smerter hos mennesker
 • Smertelæger vrede over mediedækning af cannabisstudie
 • Er bispecifikke antistoffer den næste store immunterapeutiske revolution?
 • Vejle har fuld fart på afprøvningen af bispecifikke antistoffer
 • Nyt nummer LyLe Fokus på vej
 • Primær publikation stadfæster glofitamabs store potentiale mod lymfekræft
 • FDA godkender ny CAR-T-celleterapi til behandling af non-Hodgkin lymfom
 • Lymfekræftpatienter har fortsat respons på CAR-T-celleterapi efter fem år

>>Klik og læs LyLe eNyt #3 2021

LyLe eNyt #2 2021 – udsendt marts 2021

 • LyLe er nu repræsenteret i Styregruppen for Akut Leukæmi og Myelodysplastisk Syndrom
 • Alvorligt syge patienter føler sig glemt i vaccinekøen
 • LyLe Fokus sætter fokus på CML
 • CML er en livstruende sygdom, som langt de fleste overlever takket være effektiv medicin
 • Jeg tænkte, at jeg allerede havde prøvet nok slemme ting i mit liv og på, hvad det mon var, jeg skulle lære af denne sygdom
 • Hvad børn ikke ved, har de ondt af …
 • Hvis du føler dig ensom, er du ikke alene
 • Patienter med blodsygdomme er særligt sårbare over for coronasmitte
 • Jeg kunne ikke tage Saras sygdom væk, men jeg kunne prøve at være der for hende
 • Er der social ulighed i behandling af danske patienter med hæmatologiske sygdomme?
 • Når alt ikke lige går efter bogen …
 • Glem ikke hinanden i netværksgrupperne
 • Husk at betale kontingent

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2021

LyLe eNyt #1 2021 – udsendt februar 2021

 • Nye tovholdere for LyLes lokalgrupper i København og Nordsjælland
 • Nyt LyLe Fokus om CML
 • Aarhus har fået ny doktor i leukæmi
 • Non-Hodgkins lymfom: Kombination af to bispecifikke antistoffer kan blive seriøs konkurrent til CAR-T
 • Så mange bivirkninger ved coronavaccinen er indberettet i Danmark
 • Vaccine eller ej
 • Mini-magasin om CLL
 • Ny video om DLBCL – diffust storcellet B-celle lymfom
 • Hæmatologiske patienter med COVID-19 har alvorlige kliniske forløb
 • Overlæge: Medicinrådsbeslutning om CLL-medicin er ikke fagligt forsvarlig
 • Fusionsarbejdet i Region Hovedstaden skrider fremad
 • Venetoclax kommer til at rykke AML-behandlingen det næste skridt frem
 • Ny online gruppe til kvinder, der får kræft under graviditeten
 • Pårørendedag den 2. februar udsat ét år
 • Glem ikke hinanden i netværksgrupperne

>>Klik og læs LyLe eNyt #1 2021

LyLe eNyt #8 2020 – udsendt december 2020

 • Husk ikke at glemme hinanden
 • Podcast-serie: Mødet med patienten
 • Nyt LyLe Fokus på vej
  • Lægen fortæller
  • Om at være mor til en ung CML-patient
  • Betinna fortæller om sit liv med CML
  • Hvordan er det gået blodkræftpatienter under coronaen
  • Corona skaber ensomhed

>>Klik og læs LyLe eNyt #8 2020

LyLe eNyt #7 2020 – udsendt november 2020

 • Coronakrisen kan gøre os ensomme
 • Status på LyLes COVID-19-undersøgelse
 • Ny podcast-serie om blodkræft
 • Generalforsamling med udfordringer
 • Årsrapport fra Dansk Lymfomgruppe
 • Virtuel CML Horizon-konference
 • Ny LyLe Fokus på gaden
  • AML er stadig et smertensbarn, men der er lys for enden af tunnelen
  • MDS: Nye behandlinger giver grund til håb
  • CMML: Monocytter fortrænger blodets vigtige celler

>>Klik og læs LyLe eNyt #7 2020

LyLe eNyt #6 2020 – udsendt oktober 2020

 • Virtuel generalforsamling for foreningens medlemmer
 • Nyt LyLe Fokus på trapperne
 • En gave fra dig styrker foreningens arbejde – og du kan trække beløbet fra i skat!
 • Millionprojekt begynder at kaste ny viden om AML og MDS af sig
 • Overlæge i hård kritik: Danmark halter bagefter i CAR-T-kapløb
 • Har du læst den nye, gratis bog om blodkræft?
 • CRISPR kan potentielt skåne AML-patienter for transplantation
 • Kommende netværksmøder
 • Spørgeskema om COVID-19: Hvordan har du oplevet tiden?
 • Information om coronavirus/COVID-19
 • LyLe efterlyser frivillig psykolog
 • FDA anbefaler selinexor til fremskreden DLBCL
 • Medicinrådet afviser Xospata til patienter med FLT3-muteret AML
 • Gratis webinarer

>>Klik og læs LyLe eNyt #6 2020

LyLe eNyt #5 2020 – udsendt september 2020

 • Ny strategi for LyLe
 • Temadag og generalforsamling
 • LyLe efterlyser en frivillig psykolog
 • Ny, gratis bog om blodkræft
 • Kræftdag 2020: ‘Lighed i kræftbehandlingen’
 • Planer om sammenlægning af hæmatologiske afdelinger i København skaber undren
 • Spørgeskema om COVID-19
 • Ny rapport om formodede bivirkninger ved medicinsk canabis
 • LyLe Fokus – MDS og akut leukæmi
 • Kommende netværksmøder
 • Rigshospitalet kan udskrive hver ottende CLL-patient til egen læge
 • Information om coronavirus/COVID-19
 • Parneren reagere også ved livstruende sygdom
 • LyLe får 22.500 kr fra DrugStars
 • MDS og EPO
 • Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske dage om stråling
 • Ny behandlingskombination forbedrer overlevelsen for ældre AML-patienter
 • Gratis webinar
 • Vi har brug for din hjælp

>>Klik og læs LyLe eNyt #5 2020

LyLe eNyt #4 2020 – udsendt juli 2020

 • Mød LyLes bestyrelse: Olivia
 • Temadag den 3. oktober i Aalborg
 • LyLe Fokus 1/2020 – om lymfekræft
  • Lymfekræft – mange forskellige sygdomme med diffuse symptomer og gode chancer for at blive helbredt
  • CAR-T-cellebehandling flytter grænser, men er desværre ikke tilgængelig i Danmark
  • Patienthistorie: Man må jo være opfindsom …
  • Patienthistorie: Jeg løber ofte panden mod en mur
 • Spørgeskema om COVID-19: Hvordan har du oplevet tiden?
 • European Hematology Association’s (EHA) kongres 2020
  • PET-guidet terapi åbner mulighed for at undgå strålebehandling i tidligt stadie af ondartet Hodgkin lymfom
  • Paradigmeskifte i behandling af nyligt diagnosticerede ældre med akut myeloid leukæmi (AML)
  • Kombination af strålebehandling og kemoterapi forbereder børn bedre til stamcelletransplantation end kemoterapi alene
  • Ruxolitinib skaber bedre resultater i behandlingen af steroid-afvisende akut graft-vs-host
  • Ny behandlingsmulighed ved tilbagefald af Hodgkin lymfom, der ikke lader sig påvirke af kemoterapi
  • Fremskridt i behandlingen af højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Tilskud til retræteophold

>>Klik og læs LyLe eNyt #4 2020

LyLe eNyt #3 2020 – udsendt maj 2020

 • Nyt fra LyLe
 • Mød LyLes bestyrelse: Merete og Jørgen
 • LyLe Fokus om lymfekræft på trapperne
 • Nielsen Goes To USA
 • Kutane lymfomer – patientvejledning på dansk
 • LyLe tilbyder: Gratis webinar
 • EMA godkender nyt lægemiddel til behandling af lymfomer
 • EHA 2020 liver en virtuel event
 • Danske forskere udvikler potentiel behandling til kroniske smerter
 • Professor: ‘Vægttab kan få voldsomme konsekvenser for kræftpatienter’
 • Rapport om brug af blod i Europa
 • Hvert tredje svenske barn med leukæmi manger D-vitamin
 • Venclyxto-kombination forbedrer overlevelsen for AML-patienter, der ikke tåler intensiv kemo
 • ELN-risikogrupper kan forudsigge prognoser for AML-patienter

>>Klik og læs LyLe eNyt #3 2020

LyLe eNyt #2 2020 – udsendt april 2020

 • Generalforsamling aflyst/udsat
 • Mød LyLes bestyrelse: Rita og Poul Eigil
 • Information om coronavirus/COVID-19
 • Corona og knoglemarvs-/stamcelletransplantation
 • Forskere vil følge alle corona-patienter med blodsygdomme
 • Aflyste møder i Medicinrådet rammer 42 vurderinger af lægemidler
 • Leukemia Research kaster lys over akut leukæmi i tider med COVID-19
 • Efterlysning: CML-patienter i behandlingsstop til fokusgruppe
 • Kemofri CLL-behandling godkendt i EU
 • Hæmatologien modtog flest markedsføringstilladelser i 2019
 • Arbejde med asbest øger risikoen for blodcellekræft
 • To danske hospitaler blandt verdens bedste
 • CAR-T forbedrer livskvaliteten hos lymfompatienter
 • Flere danske mænd som stamcelledonorer
 • Medicinrådet godkender vejledning for TKI-behandling af CML
 • Iclusig plus kemo ved nydiagnosticeret Ph+ ALL er på linje med stamcelletransplantation

>>Klik og læs LyLe eNyt #2 2020

LyLe eNyt #1 2020 – udsendt marts 2020

 • Information om COVID19 – også kaldet coronavirus
 • Sæt kryds i kalenderen til generalforsamling
 • Samarbejde mellem LyLe, Forsvaret og Bloddonorerne i Danmark skal skaffe flere stamcelledonorer
 • Gode nyheder fra ASH
  • MDS/AML – resultater fra fase 1-forsøg med ny kombinationsbehandling
  • Mange CML-patienter i behandlingsstop savner støtte/psykologhjælp
  • Støtte og hjælp til patienter med akut leukæmi både før og efter behandling kan skabe bedre livskvalitet
 • Mindre blod til transfusionskrævende MDS-patienter
 • Efterlysning: CML-patienter i behandlingsstop til fokusgruppe
 • Ny undersøgelse: Mange patienter savner hjælp til livet efter kræft
 • Kemofri behandling på vej mod godkendelse til patienter med ubehandlet CLL
 • Den palliative indsats i Danmark – hvordan går det?
 • Intelligent IT-platform skal give lægemiddelstyrelser adgang til big data
 • Nyt eliteforskningscenter på Odense Universitetshospital (OHU) skal forske i immunterapi
 • LyLe bliver repræsenteret i LYFO-databasens styregruppe

>> Klik og læs LyLe eNyt #1 2020