Præsentationer fra LyLes temadage

Som patientforening er det LyLes overordnede formål at indhente og formidle information til gavn for patienter, pårørende og andre interesserede. Det gør vi blandet andet ved at holde temamøder og -dage rundt om i landet, hvor førende eksperter holder oplæg om seneste nyt inden for hver deres områder.

Så vidt muligt lægger vi præsentationer fra disse temadag her på vores hjemmeside, så både de, der deltog, kan få genopfrisket, hvad der blev sagt, men også for, at de, der ikke kunne deltage, kan få indblik i alt det, der blev præsenteret.

Ofte følges temadage op af et LyLe Nyt eller LyLe Fokus, hvor der bl.a. vil være uddybende interviews med oplægsholderne.

CLL-konference i København den 25. april 2019

Præsentationer fra oplæg

Overview and status of CLL treatment until today (engelsk) v/Tamar Tadmor, MD, head of hematology unit and blood bank, Haifa, Israel

Presentation af Lymphoma Coalition Europe (engelsk) v/Jonathan Pearce, Regional Director i Lymphoma Coalition Europe

Et liv med CLL – indsigt og perspektiver – set med patientøjne v/Jan Fredholm, CLL-patient

Et liv med CLL – indsigt og perspektiver – set med lægefaglige øjne v/Christian Poulsen, afsnitsansvarlig overlæge, Klinisk Forskningsenhed på Sjællands Universitetshosptial i Roskilde

Et patientperspektiv v/Susanne Vedel Schmidt, CLL-patient

LyLe Fokus

Konferencen blev efterfulgt at et LyLe Fokus i juni 2019 med interviews af oplægsholderene – alt sammen på dansk.

Temadag i Odense den 6. april 2019

Præsentationer fra oplæg

En patients oplevelse af hæmatologisk kræftforskning ved Riget v/Niels Jensen, MDS-patient og bestyrelsesmedlem i LyLe

Anti-inflamatorisk kost v/Martin Kreutzer, ernæringsekspert og forfatter

En sygeplejerskes hverdag v/Mette Munk, Patientforløbsvejleder på OUH, Hæmatologisk afdeling

LyLe Nyt

Som så ofte før blev temadagen i Odense efterfulgt at et LyLe Nyt i juni 2019 med interviews af oplægsholdere, patienter og pårørende.

Temadag i København den 29. september 2018

Præsentationer fra oplæg

Lymfekræft og CLL v/Mette Dahl, læge og ph.d.-studerende på Klinik for Blodsygdomme, Rigshopsitalet

Akut leukæmi v/Stine Ulrik Mikkelsen, læge og Ph.D studerende, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

MDS v/Stine Ulrik Mikkelsen, læge og Ph.D studerende, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

CML og andre kroniske myeloide sygdomme v/Christen Lykkegaard Andersen, læge, klinisk lektor, dr.med, Ph.D., Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Fuld fart mod personlig behandling af leukæmi og MDS patienter med parallel klinisk forskning og biologisk grundforskning v/Kirsten Grønbæk, overlæge og professor, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Temadag i Aarhus den 14. april 2018

Præsentationer fra oplæg

Lymfekræft og CLL v/Francesco d`Amore, klinisk professor, Aarhus Universitetshopital

Akut leukæmi og MDS v/Hans B. Ommen, overlæge, Aarhus Universitetshospital

CML v/Peter Niekerk, 1. reservelæge, PhD, Regionshospitalet Holstebro

Senfølgerforeningens dokumentarserie på 10 videoer

LyLe Nyt

Som så ofte før blev temadagen i Aarhus efterfulgt at et LyLe Nyt i juni 2018 med interviews af oplægsholdere, patienter og pårørende.

Jubilæums- og temaweekend i Svendborg den 29. september-1. oktober 2017

LyLe Nyt – jubilæumsnummer

Efter denne fantastiske weekend med et tæt pakket program og masser af oplæg (ovenstående er blot nogle af dem), udgav vi i december 2017 et jubilæumsnummer af LyLe Nyt.