Leukæmi 2017-12-19T11:51:48+00:00

Leukæmi

Leukæmi er en sygdom, der opstår i knoglemarvens bloddannende stamceller.

Når man har leukæmi, kan knoglemarven ikke danne blodceller på normal vis, men danner defekte hvide blodlegemer.

De syge celler kan være lymfocytter eller granulocytter.

Leukæmi kan inddeles i fire hovedgrupper:

Akutte leukæmier

  • Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi (AML)
  • Akut lymfatisk (lymfoblastær) leukæmi (ALL)

Kroniske leukæmier

  • Kronisk myeloid leukæmi (CML)
  • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Der er stor forskel på de akutte leukæmier og de kroniske leukæmier.

RADS vurdering af medicinsk behandling til CML og LyLes anbefalinger.

RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) har besluttet at patientforeningerne skal høres i forbindelse med deres arbejde. Patientforeningerne har mulighed for at fremsende oplysninger med deres syn på arbejdet.

RADS oprettede i begyndelsen af 2012 et fagudvalg, som skulle se på de mediciner, som anvendes til CML (Kronisk Myeloid leukæmi).

LyLes anbefalinger til RADS´ arbejdsgruppe vedr. medicin til CML (pdf)

RADS anbefalinger oktober 2012 (pdf)

Patientbesvarelser til CML (pdf)

Nyttige links

Ordliste vedr. din sygdom

Læs mere i pjecen om leukæmi

CML og hvordan man behandler den (pdf)

Læs mere om leukæmi på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Læs mere om akut leukæmi på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Læs mere om kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Læs mere om kronisk myeloid leukæmi (CML) på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Læs mere om kronisk lymfatisk leukæmi på Rigshospitalets hæmatologisk afdelings hjemmeside

Læs mere om kronisk myeloid leukæmi på Rigshospitalets hæmatologisk afdelings hjemmeside

Læs mere om akutte leukæmier på Rigshospitalets hæmatologisk afdelings hjemmeside

Læs mere om “Forståelse af lymfom (Understanding Lymphoma)” (pdf)

Patienter med akut leukæmi får kortere indlæggelse på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Læs mere om pakkeforløb for hæmatologiske kræftformer på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Behandling af CML for patienter og pårørende på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside (pdf)

Se også mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs om stamcelletransplantation på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Se video på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om, hvordan en knoglemarvsundersøgelse foregår

Læs om hvad det betyder at blive registreret som knoglemarvsdonor