Der nu er mulighed for behandling med såkaldte monoklonale antistoffer mod COVID-19, hvis man bliver smittet. Disse tilbydes immunsvækkede og andre i særlig risiko og helst tidligt i forløbet – dvs. meget gerne før man evt. er så syg, at man skal indlægges. Det er en ambulant dropbehandling, der gives én gang.

“Som leukæmipatient skal man kontakte sin hæmatologiske afdeling, hvis man bliver COVID-positiv, så kan vi hjælpe med at formidle den videre håndtering. Dette gælder også – eller måske især – hvis man kun har lette symptomer,” opfordrer Henrik Frederiksen, professor, overlæge, ph.d. og formand for Dansk Hæmatologisk Selskab.