CLL – kronisk lymfatisk leukæmi – behandles i Danmark fortsat med kemoterapi. Men kemo er ved at blive overhalet af nye, målrettede behandlinger …

Det fortæller den unge læge Emelie Rothbain fra Rigshospitalets afdeling for blodsygdomme i et videointerview. Emelie var en af de danske hæmatologoer, der deltog i IWCLL i oktober. IWCLL er en tilbagevendende international workshop om CLL.

CLL er den hyppigste leukæmiform i verden. I Danmark har vi ca. 450 nye tilfælde om året.

Vi talte med Emilie om, hvad hun især interesserede sig for på IWCLL og tog med sig hjem. Hun fortæller i interviewet, hvor vi står i behandlingen af CLL i dag, om livskvalitet hos CLL-patienter, og om hvorvidt de nye, avancerede behandlinger som bispecifikke antistoffer og CAR-T vil få en betydning i forhold til CLL. Emelie beretter også om nye studier, der undersøger, om det er muligt at tage patienter i behandling med ibrutinib ud af behandlingen – i hvert fald for en tid.