Nordsjælland

Hvor og hvornår

Vi forventer, at møderne vil blive hold i Allerød. Når vi er ‘på den anden side’ af corona, vil vi beslutte, hvor og hvornår vi mødes.

Om gruppen

Kom og deltag i en uformel snak, hvor vi udveksler egne erfaringer, tanker, overvejelser, tvivl og usikkerhed, der opstår i forbindelse med en kræftdiagnose.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om gruppen eller har lyst til at snakke, inden du møder op så ring eller send en mail til vores tovholder Elsebet Fabricius: Tlf. 25 62 26 29 eller e-mail nordsjaelland@lyle.dk.

Hilsen fra tovholderen

Kære Nordsjællændere …

Interesserede, kommende eller nuværende medlemmer i LYLE!

HVAD HAR VI TILFÆLLES MED CORONATIDEN?

En midlertidig eller kronisk tilstand …

Det er en helt ny og underlig tid vi lever i – en ny tid, et nyt liv hvor nogle af os skal prøve at håndtere situationen med løftet hoved og leve med og acceptere en lidt uvis fremtid, hvor langtidsplanlægning er en mere usikker størrelse og ikke helt til at fatte skal være en del af vores liv … Altså ganske som nogen af os allerede har lært fra vores sygdomstilstand.  Nogle af os har fået besked om en forhåbentlig midlertidig sygdom, en der ligger på lur eller en kronisk sygdomstilstand – Og således skulle vænne sig til en anden måde at tænke fremtid på – hensyn til andre og ikke mindst hensynet til en selv med helbredet i fokus.

Derfor giver det god mening at vi kan bruge hinanden særlig i disse tider. Da jeg opdagede at LYLE ikke havde en netværksgruppe i Nordsjælland, fik jeg lyst til at byde ind som tovholder.

I 2017 fik jeg konstateret CLL og i 2019 måtte jeg starte jeg på livslang behandling, som heldigvis nu holder min sygdom i skak.  Jeg er nu færdigvaccineret for Covid19 og glæder mig over at føle en form for lettelse og større tryghed i hverdagen. Til daglig bor jeg sammen med min mand og dejlige border collie i Allerød, og hvis ikke vi nyder naturen og hinanden her, så drager vi ud til sommerhuset ved Isefjord, hvor vi alle 3 bruger vandet flittigt. Mit arbejdsliv ligger inde med mange spændende jobtyper og udfordringer indenfor salg, marketing , produktudvikling og rekruttering. I foråret starter jeg i et nyt job, hvor jeg vil få større mulighed for at bruge min fritid med sang, musik og ellers nyde familien, når jeg har fri. Jeg håber at kunne være med til at skabe eller sprede noget af mit gode humør og glæde i et fællesskab som Tovholder for netværksgruppen, Nordsjælland i LYLE. Derfor opfordrer jeg alle interesserede medlemmer med bopæl i Nordsjælland til at være med i netværket. Der er ikke mødepligt, men der vil blive afholdt et månedligt netværksmøde (den første tirsdag kl. 19.00).

Da vi indtil videre ikke kan mødes indendørs, vil vi mødes i form af Walk & Talks(samtaler på gåture) eller via mødefaciliteter på internettet. Når det igen er muligt at holde møder indendørs , vil vi mødes i Allerød (nærmere adresse meddeles senere).

På Walk & Talk møder vil vi sørge for at der er trygge rammer at færdes i. F.eks. går man to og to med afstand og skifter makker ud undervejs eller vi samler os i en ring med afstand og skiftes til stå i midten, når vi har noget på hjertet for et fælles forum.  Vi kunne have en agenda, hvor vi indleder med en ”bordet” rundt snak, hvor alle får taletid og kan vælge at dele det man nu skulle have brug for. Herudover udvælger vi nogle emner, som har interesse og sørger for at have minimum et emne eller tema per gang. Et emne kunne således også være en oplevelse, foredrag eller attraktion, som vil kunne berige os på flere måder. Det væsentlige er, at vi selv finder frem til det, der tilfører os energi og glæde under og efter et samvær.

Bemærk: Max.  150,- kr. for et medlemskab i LYLE.

Alle interesserede kan henvende sig til mig enten pr. mail, sms, eller telefonisk. Jeg vil se frem til at høre fra jer. (P.S. I behøver ikke at være medlemmer i forvejen)

Elsebet mobil tlf. – 25 62 26 29 – elsebet.fabricius@outlook.dk

Netværksmøder

Adresse:

Allerød Station
2 M D Madsensvej
Lillerød
3450
Danmark