For at imødekomme et akut behov for viden om COVID-19 i relation til knoglemarvs-/stamcelletransplantation hos sundhedspersonale og patientorganisationer har European Bone Marrow Transplant fornyeligt afholdt en serie webinars (internetseminarer – EBMT: https://www.ebmt.org/covid-19-webinars), hvor LyLes formand, Rita O. Christensen, deltog i et af dem. Vi bringer her et kort sammendrag af det, Rita tog med sig fra mødet:

Det specifikke seminar, som Rita deltog i, havde titlen ”COVID-19 in stem cell transplant patients. What do we know?”

I LyLe har vi fokus på, hvor mange med en hæmatologisk sygdom der får COVID-19. Der findes dog endnu ikke danske tal om dette.

Generelt:

 • Patienter med immundefekt eller sekundær immunforsvar udgør 4 pct. af alle patienter
 • Patienter med hæmatologisk sygdom udgør 1,7 pct. af alle patienter
 • I Kina målte man, at 0,79 pct. af alle hæmatologiske patienter fik COVID-19

Fokus er også på dem, der står foran en transplantation:

 • Mange transplantationer er sat på hold et stykke tid, og man holder patienterne ‘oppe’ med forberedelsesmedicin. Det kræver også ekstra tjek af evt. knoglemarvs-/stamcelledonorers tilstand.
 • Man fryser evt. knoglemarv/stamceller for jævnligt at checke patienter, der skal igennem KMT/SCT (knoglemarvs-/stamcelletransplantation) for virus
 • Kliniske forsøg er sat på hold af samme grund.

Som patient skal du passe ekstra på:

 • Hvis du er transplanteret
 • Hvis du har GVHD
 • Hvis du er på immundæmpende medicin
 • Hvis du har fået Car-T og ikke er ’på højkant’
 • Hvis du har fået immunterapi og ikke er ’på højkant’
 • Hvis du udover også det har en følgesygdom – også kaldet komorbiditet

Hvordan skal jeg i øvrigt forholde mig?

 • Bliv hjemme!
 • Tag ikke imod gæster udefra.
 • Inden døre – i eget hjem – kan du gøre de ting, du plejer.
 • Sammen med familien skal du gøre ekstra rent, tørre alle håndtag af en gang om dagen evt. med sprit.
 • Vask hænder, hver gang du rør ved noget, andre også har rørt ved.
 • Tag medicin, som du plejer. Lav ikke ændringer uden at spørge din læge først. Gælder også, hvis du tager andre præparater end dem, du tager allerede.
 • Dyrk motion, så meget du kan. Det er okay at gå en tur, bare du holder afstand – mindst 2 m.
 • Hvis du skal ud, så hold stor afstand til dem, du møder.
 • Tag håndsprit med og brug det efter berøring af ting andre, har rørt ved.
 • Rør aldrig ansigt (øjne, næse, mund), uden du har vasket eller sprittet hænder først.
 • Man kan lave sin egen maske: https://www.ebmt.org/covid-19-me-webinar-useful-resources

Spørg altid din hæmatolog om, hvordan du skal forholde dig!

EBMT anbefaler, at instruktionerne her blive holdt året ud, da de ikke ser, COVID-19 helt kan udryddes før 2021.