Corona-/Covid19 virus skaber stor bekymring og usikkerhed hos mange patienter og pårørende. Hvilke forholdsregler bør blodkræftpatienter tage lige nu? Tilhører alle blodkræftpatienter risikogruppen? Og dem, der er færdigbehandlet/i behandling og i kræftforløb? Information for blodkræft patienter der er i behandling og færdigbehandlet kan følges herunder.

Hvilke blodkræftpatienter er ekstra udsat?

Det er vigtigt altid at følge de officielle råd fra sundhedsstyrelsen, og være obs. på der kan cirkulere falsk information. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du altid opdateret information.

Er du under behandling?

En del behandlinger svækker immunforsvaret og patienter er ekstra udsatte. Dette gælder for:

 • personer som får kemoterapi, eller som har fået kemoterapi de tre sidste måneder
 • personer som er under aktiv behandling lige nu
 • personer som bliver behandlet med immunterapi
 • personer som modtager andre målrettede kræftbehandlinger som kan påvirke immunforsvaret, for eksempel proteinkinase-hæmmere
 • personer som har haft knoglemarvs- eller stamcelletransplantationer de sidste seks måneder, eller som fortsat tager immundæmpende medicin
 • personer med typer af blodkræft som skader immunforsvaret, selv om de ikke trænger til behandling lige nu – for eksempel kronisk lymfatisk leukæmi, og nogle former for lymfomer.

Indgår færdigbehandlede patienter i risikogruppen?

Enkelte personer som er færdigbehandlet for blodkræft, kan ha øget risiko for smitte. Nogen behandlingsmetoder, særlig kemoterapi og stråling, kan svække immunsystemet mens behandlingen pågår og et stykke tid efter. Personer som for nylig har fået afsluttet kræft-behandling er derfor en del av risikogruppen.

Hvis du er erklæret kræftfri, og der er gået nogle uger eller måneder siden behandlingen blev afsluttet, så er du i princippet ikke en del av risikogruppen længere.

Det findes undtagelser, som at du er på medicin som svækker immunforsvaret, at blodprøver viser at immunforsvaret og de hvide blodlegemer ikke fungerer normalt, eller at du har andre sygdomme som gør at du tilhører en risikogruppe.

Patienter med immunsvigt altid har øget risiko for infektioner, men at have immunsvigt betyder ikke at man specielt er mere udsat, men at man har lidt øget risiko i forhold til helt friske personer.

Patienter som har gennemgået allogen stamcelletransplantation er mere udsatte.

Hæmatologer præciserer, at patienter som er nytransplanterede, eller som har GVHD, er specielt udsatte. Jo tættere mod transplantation, jo mere udsat er patienten, dette gælder også patienter som får behandling for GVHD.

Hvilke forholdsregler bør kræftpatienter tage?

For at undgå smitte bør både patienter og pårørende holde sig opdateret på situationen, og følge rådene fra Sundhedsmyndighederne for personer i risikogrupper:

 • Hold dig hjemme så meget som mulig
 • Vask hænder mindst 40 sek. med sæbe og vand, brug gerne håndsprit bagefter m. 60% alkohol
 • Undgå at røre øjne, mund næse uden at have rengjort hænderne først.
 • Rengør dit hjem, på alle berøringsfladerne og mere end du plejer
 • Sørg for at du har nødvendig medicin tilgængeligt. Fortsæt med fast medicinering, og ændre kun i samråd med egen læge
 • Hold afstand til andre og undgå folkemængder
 • Begræns offentlig transport, flyrejser, Cruises så meget som muligt
 • Undgå at samles med flere end 10 personer på en gang
 • Lav aftaler med personer der evt. kan hjælpe dig med nødvendige indkøb
 • Undgå at passe andres mindre børn, da de også kan være smittebærere og i risikogruppen
 • Hvis din partner el. ægtefælle ikke føler sig frisk (specielt hvis du mistænker covid-19), begræns samværet mest muligt.
 • Hvis du er i arbejde og i risikogruppen, bør du have en samtale med arbejdsgiver om der er mulighed for hjemmekontor og tilrettelægning for videokonferencer.

– Rådene er tilpasset dagens situation, og ikke i almindelige ufarlige situationer. Vi lever i en ekstrem situation lige nu, så det gælder så længe den varer.

Vaccine mod lungebetændelse

Sundhedsstyrelsen råder jævnligt personer over 65 år og folk i risikogruppen – som blodkræftpatienter kan havne i – til at tage vaccine mod lungebetændelse (pneumokok-vaccine). Det kan være stor efterspørgsel, og det skaber ventetid.

– Det er vigtigt at præcisere at denne vaccine ikke hjælper mod corona-/covid19 – virus, men beskytter kun mod pneumokok-bakterien, som blandt andet kan forårsage lungebetændelse. Hensigten er at forebygge pneumokok-infektion hos patienter som får corona-/covid19 – virus, samt forebygge ekstra indlæggelser på sygehus som følge av pneumokok-infektion.

For blodkræftpatienter prioriteres følgende grupper for pneumokok-vaccination

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccine for patienter som har gennemgået allogen (stamceller fra fremmed donor) og autolog (egen stamceller) med højdosis kemoterapi behandling med stamcellestøtte.
  – For alle patienter som er stamcelle-/knoglemarvstransplanteret er det standard rutine at de vaccineres med pneumokok-vaccine efter højdosisbehandlingen. Denne vaccine holder ca. i 5 år.
 • Anatomisk eller funktionel miltmangel. For patienter som har fået fjernet milten er det standard procedure at de vaccineres med pneumokok-vaccine.
 • Hæmatologisk kræft (leukæmi, lymfomer og MDS)
  – CLL (kronisk lymfatisk leukæmi), AML (Akut Myeloid leukæmi) og ALL (Akut Lymfatisk Leukæmi) – patienter er mere udsatte for pneumokok-infektioner. Det kommer an på situationen de er i pt. Hvis de er i behandling så er de især udsatte for pneumokok-infektioner, men hvis man er færdig med behandling og friske vil de ikke være specielt udsatte.

–  Det er vigtigt at tænke på, at hvis du har gennemgået kræftbehandling og er symptomfri så er risikoen for at du er mere udsat for pneumokok-infektioner lille.

Vi anbefaler personer i risikogrupper som ikke har fået pneumokok-vaccine om at kontakte sin behandlende læge og evt. aftale at få vaccinen.

Generelle råd for at reducere risiko for at blive smittet:

 • Vask hænderne ofte og grundig med sæbe og lunkent vand, specielt når du har været ude blandt folk. Hånddesinfektion er et godt alternativ dersom håndvask ikke altid er mulig
 • Vær obs. og pas på at de du bor sammen med vasker hænder ofte. Dette gælder også eventuelt besøgende
 • Undgå håndtryk, knus og krammer, brug evt. albue, fødder og hold afstand!
 • Vask hjemmet ofte, specielt på overflader som ofte berøres af flere personer
 • Undgå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftvejssygdom el. problemer.
 • Kilde: Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar