Fra LyLe Nyt, marts 2019:

Dette bekymrende budskab kommer fra foreningen Cannabis Danmark, der arbejder for at udvikle og skabe betingelser for produktion og udbredelse af cannabis til medicinsk brug og for at indsamle forskningsresultater og evidens om brugen af cannabis.

Siden den 1. januar har 2018 har danske læger kunnet udskrive medicinsk cannabis til patienter med særlige indikationer som smerter (i forbindelse med sklerose og rygmarvsskade), kvalme efter kemoterapi og neuropatriske smerter.  Det betyder, at der fortsat er et meget stort antal patienter med andre udfordringer end de ovenævnte, der opsøger det illegale CBD-marked. CBD er en kemisk forbindelse, som er udvundet fra Cannabis planten. Indtager man CBD (typisk som olie) kan man opnå virkningen af cannabis uden at blive skæv.

”Danmark bør hurtigst muligt have en ny lovgivning omkring CBD i cannabis, så det illegale marked for de såkaldte CBD-produkter bliver reguleret og kontrolleret, da det er på vej til at blive et af de største pushermarkeder inden for cannabisområdet,” advarer Cannabis Danmark. “De illegale produkter udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden”, udtalte sekretariatschef i foreningen, Rikke Jakobsen, til Sundhedspolitisk Tidsskrift i januar.

Cannabis Danmark refererer til nye undersøgelser af en række CBD-produkter udført af europæiske forskere. Af undersøgelserne fremgår for eksempel, at to tredjedele af produkterne havde et for højt indhold af polyaromatiske hydrocarboner, PAH, som selv i små mængder kan være kræftfremkaldende. At under en tredjedel levede op til deres indholdsdeklarationer af for eksempel CBD- og THC-indhold. At nogle CBD-produkter var helt uden CBD, og at andre indeholdt indholdsstoffer fra helt andre planter.

“Jeg har stor forståelse for at syge og desperate mennesker, som er blevet opgivet af deres læger, forsøger sig på det illegale marked. Men det er alt for vanskeligt og alt for farligt at manøvrere rundt i denne jungle af sælgere, som samtidig udøver kvaksalveri med et middel, som vi endnu ved alt for lidt om,” mener Rikke Jakobsen.