Den 31. august var dagen, hvor Medicinrådet skulle afgøre om et nyt, målrettet kræftlægemiddel skulle godkendes og tages i brug til AML-patienter, der ikke kan tåle intensiv kemoterapi. Lægemiddlet venetoclax i kombination med det velkendte azacitidin har vist sig at give en betydelige overlevelsesfordel hos patienter, der ikke tåler kemoterapi.

Imidlertid blev Medicinrådets beslutning udsat, fordi der ifølge rådet ”er behov for at indhente nye oplysninger eller kvalificere data yderligere.” Det er uklart, hvor lang tid der vil gå, inden sagen kan tages op igen.

”Det er en meget kritisk og helt uacceptable situation for de AML-patienter, der denne behandling efter alt at dømme kan få flere års forlænget levetid,” fortæller LyLe formand, Rita O. Christensen. ”Udskydelse af beslutningen efterlader en gruppe af AML-patienter i en meget ubehagelig situation. Kombinationen af venetoclax og azacitidin er godkendt i over 20 europæiske lande, herunder i Sverige, og studier viser, at behandlingen kan gøre en afgørende forskel for skrøbelige AML-patienter, der ikke tåler kemoterapi.”

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling er endnu ikke fastlagt.

>> Læs også artiklen ”Vi vil helt klart blive skuffede, hvis Medicinrådet ikke vil anbefale denne nye behandling”, der er et interview med hæmatologen og overlæge på Aarhus Universitetshospital, Hans Beier Ommen

>> Læs også artiklen om Karsten, der har akut leukæmi og venter på den nye behandling, der – måske – kan forlænge hans liv

>> Læs også artiklen “Ny behandling til ældre patienter med akut leukæmi har givet gode resultater i Sverige. I Danmark er behandlingen endnu ikke godkendt.”