Fra LyLe Nyt, december 2018:

Torsdag den 6. september 2018 fejrede Ann og Bente deres 10-års jubilæum som tovholdere i LyLe.

Vi kan se tilbage på 10 dejlige år og har forlængst konstateret, at der er et stort behov her i Nordjylland, hvor man kan mødes og få en konstruktiv snak med andre, der står i samme situation som en selv.

De første måneder skete der ikke noget, men så kom der endelig ‘kunder i butikken’.

Da Ann stadig er på arbejdsmarkedet trådte Hanne i 2012 til som gruppens 3. tovholder.

For cirka fire år siden blev torsdagsgruppen for stor, og der var stemning for at dele gruppen. Hanne og Bente startede derfor et tirsdagshold om eftermiddagen, hvilket indfriede et behov for dem, der kommer langvejs fra, og for dem, der ikke bryder sig om at køre i mørke.

Vi ved, at grupperne er meget glade for og finder tryghed i at mødes, da samværet gør det lettere for den enkelte at leve med sin sygdom. Der er også mulighed for at have en pårørende eller en ven/veninde med.

Vi har et godt samarbejde med Aalborg Universitets-hospital, hvilket betyder meget for os.

Stor tak til bestyrelsen for LyLe for inspiration og økonomisk støtte til at danne disse lokale grupper rundt om i DK!

Det er glædeligt, at der altid er plads til nye ansigter i LyLe-regi.

Kontakt os endelig, hvis du bor i Nordjylland og har lyst til at mødes med ligestillede i Aalborg: Du kan fange Hanne på 22 27 89 41 og Bente på 23 30 95 63, ligesom du kan læse mere om gruppen her på hjemmesiden.