Fra LyLe Fokus, maj 2020:

Op til 60.000 patienter vil kunne se frem til en bedre diagnostik og mere skræddersyet behandling. Det er ambitionen med en køreplan for personlig medicin, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Nationalt Genom Center. Novo Nordisk Fonden har bevilget en milliard kroner for at kickstarte centeret.

”Mange lande er ligesom Danmark i gang med at udvikle personlig medicin. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden betyder, at Danmark i ét ryk vil kunne løfte den samlede indsats for personlig medicin til et niveau, som det ellers vil tage lang tid at opnå i det danske sundhedsvæsen. På tre områder er den danske indsats unik. Vi har fokus på, at personlig medicin kommer patienterne til gode med det samme. Vi har offentlig kontrol med brug af oplysninger fra danske patienter. Og vi udvikler personlig medicin nationalt, så patienterne får samme tilbud, uanset hvor i Danmark, de er på hospitalet,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse godkendte et rammebeløb på en milliard til centeret for et år siden afventende en konkret køreplan for centerets udrulning i hele Danmark. Da denne køreplan nu ligger klar og allerede er i gang med at blive udrullet, har Novo Nordisk Fonden godkendt den endelige bevilling.

Det nye center udgør et betydeligt fremskridt for brugen af genetiske oplysninger til patientbehandling i sundhedsvæsenet: Danske patienters genetiske data vil med Nationalt Genom Center blive opbevaret og brugt med den højeste grad af sikkerhed. Patienternes selvbestemmelse er styrket; og samtidig udvikles analyseværktøjer til data, som vil komme til at understøtte lægernes mulighed for at give patienterne optimal behandling med så få bivirkninger som muligt – personlig medicin.

Danske Regioner har sammen med Sundheds- og Ældreministeriet udviklet Danmarks Nationale Strategi for Personlig Medicin, og derfor har Danske Regioner som partner støttet Sundheds- og Ældreministeriets ansøgning til Novo Nordisk Fonden. Danske Regioner skal nu tage den nye infrastruktur til sig og implementere den i den kliniske hverdag, hvor læger og patienter mødes.

Sjældne sygdomme først

”En styrkelse af den nationale infrastruktur for Personlig Medicin kan komme patienter til gavn i form af hurtigere og mere præcis diagnostik og behandling til den enkelte patient. Fondsbevillingen kan fremskynde vores planer og bringe databeskyttelsen til højeste niveau,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Over 80 pct. af de lægefaglige specialer bruger i dag genetisk diagnostik, og Nationalt Genom Center vil sikre, at de kan udføre omfattende genundersøgelser af ensartet høj kvalitet uanset, hvor i landet patienten går på hospitalet. Lægerne og sundhedsforskerne vil med en fælles indsats få bedre betingelser for at forbedre kommende patienters behandling. Udvælgelse af de første patientgrupper, der skal tilbydes omfattende genetiske analyser (helgenomsekventeringer) via Nationalt Genom Center sker i tæt samarbejde med regionerne og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), og derfor med den kliniske hverdag helt tæt på. Det gælder også for forskningen. Derudover har alle relevante repræsentanter haft mulighed for at komme til orde på et åbent stormøde, som blev afholdt i december 2019.

Det er besluttet, at NGC starter med at tilbyde helgenomsekventering til patienter med sjældne sygdomme. Samtidig er der opsat en proces for udvælgelse af de næste patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventering under NGC. Det er regionerne og LVS, der indsender indstillinger af nye patientgrupper, som kunne have gavn af helgenomsekventering under NGC’s infrastruktur.

>> Besøg Nationalt Genom Centers hjemmeside: ngc.dk