Fra LyLe Nyt, juni 2017:

Blandt højdepunkterne på årets Folkemøde var SundhedsParlamentets uddeling af Årets ildsjælpris, der tilfaldt ingen mindre end vores egen formand, Rita O. Christensen. Prisen gives til en person fra en patientforening, som har udvist særlig gejst og højt engagement i sit arbejde til fordel for patienterne.

Rita modtog prisen smilende og lidt forlegen under bragende klapsalver og understregede i sin takketale,  at hun aldrig ville have fået prisen uden betydelig opbakning fra bestyrelsen og hele foreningen.

For LyLe er det vigtigt at være en patientnær patientforening, og lige præcis det var nok det, der gjorde udslaget. I indstillingen til prisen stod der bl.a.: ”at der intet bedre forbillede er end Rita, der næsten dagligt taler med nydiagnosticerede kræftpatienter, der har brug for trøst, håb og oplevelsen af at blive lyttet til.” I de tre år, Rita har været formand, har vi oplevet en tredobling af vores medlemstal, som nu er på knapt 1.000.

Med til begrundelsen var også, at Rita er blevet et markant ansigt i mediebilledet, hvor hun bl.a. har markeret sig omkring Kræftplan IV. I efteråret 2016 var hun en af drivkræfterne bag oprettelsen af et netværk af små kræftforeninger, som sammen ville sikre, at den nye kræftplan vitterligt også var patienternes plan. Rita har også markeret sig i debatten om små patientforeningers økonomiske støtte fra medicinalindustrien. For hende er der ingen tvivl: ”Vi er ikke et værktøj for industrien, men uden støtten har vi ikke ressourcerne til at gøre en indsats for at sikre patienterne bedre forhold”.

Bag ildsjælprisen står Dagens Medicin og kommuni-kationsbureaet Effector. I dommerpanelet bag nomine-ringen sidder: Liselott Blixt, MF, Dansk Folkeparti og formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Kasper Tingkær, generalsekretær i Depressionsforeningen, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Jette Warrer Knudsen, redaktør på Helse, Nicolai Döllner, chefredaktør på Dagens Medicin og Elisabeth Tissot Ludvig fra Effector.