I den forgangne weekend blev den 23. årlige europæiske hæmatologiske kongres (EHA) afviklet i Stockholm. Fra Lyle deltog foreningens formand, Rita O. Christensen, bestyrelsesmedlem Niels Jensen og LyLes faste journalist, Finn Stahlschmidt. De var med for at udveksle erfaringer med andre patientorganisationer, lære nyt og – naturligvis – indsamle viden om udviklingen på hele det hæmatologiske felt til glæde for foreningens medlemmer.

EHA (European Hematology Association) er sammen med ASH (American Association of Hematology) de to største årligt tilbagevendende medicinske samlingspunkter, når det gælder hæmatologi. Og har man ikke deltaget i denne begivenhed tidligere, bliver man nærmest åndeløs over dens kolossale omfang. I år deltog mere end 11.000 mennesker, hvoraf hovedparten er læger, forskere, sygeplejersker og repræsentanter fra medicinalvirksomheder og patientforeninger. Derudover deltager et betydeligt opbud af pressefolk, der via tekst og videoer sender budskaber hjem om, hvad der sker lige nu inden for hæmatologien. EHA er stedet, hvor man kan høre om de nyeste og endnu ikke publicerede forskningsresultater inden for stort set alle de hæmatologiske diagnoser. Dertil kommer, at EHA spiller en vigtig rolle for videreuddannelse af og erfaringsudvekslingen mellem hæmatologer fra hele verden.

Der var naturligvis også en pæn flok danske hæmatologer med i år. Vi mødte blandt mange andre Lars Kjeldsen, der under et tema om livskvalitet fortalte sine kolleger om de danske erfaringer med hjemmekemo, Carsten Niemann, der havde fokus på CLL, og Martin Hutchings med særlig interesse for hodgkin lymfom. Alle tre er tilknyttet Rigshospitalet.

I næste nummer af LyLe Nyt, der er planlagt til at udkomme i slutningen af august, vil vi have fokus på nogle af de ting, LyLe fik med hjem fra Stockholm, herunder ikke mindst den spændende og positive udvikling inden for CLL. Her vil vi blandt andet bringe interviews med Carsten Niemann, Martin Hutchings og flere andre danske og udenlandske hæmatologer.

Allerede nu kan vi anbefale at se videointerviewet om udviklingen inden for CLL med Carsten Niemann og med LyLes egen formand, Rita:

Udviklingen i behandling af CLL

Hør Carsten Utoft Niemann, der er overlæge på Rigshospitalet, fortælle om udviklingen i behandlingen af CLL. (9:43 min, offentliggjort 18. juni 2018)

LyLe på EHA

En kongres som EHA er uddannelse for foreningen. Jo mere viden vi har i foreningen,  jo bedre kan vi rådgive og vejlede patienterne. Hør interviewet med Lyles formand, Rita O. Christensen. (2:50 min, offentliggjort 18. juni 2018)

Du kan finde mange flere videointerviews i vores store bibliotek, der også indeholder artikler og andet godt!