Fra LyLe Fokus, maj 2020:

LyLe er godt på vej mod et spændende samarbejde med Forsvaret og Bloddonorerne i Danmark om rekruttering af danske stamcelledonorer. Desværre har Corona-pandemien sat planerne midlertidigt på hold.

LyLe lancerede i efteråret 2019 en kampagne for at skaffe flere danske stamcelledonorer (omtalt i LyLe Nyt Oktober 2019). Kampagnen henvender sig direkte til yngre mænd. Det gør den paradoksalt nok, fordi kvinder er langt bedre end mænd til at melde sig som blod- og stamcelledonorer. Sagen er bare, at unge mænd har flere stamceller i deres blod end kvinder. Derfor er de faktisk mere attraktive som donorer – ud fra et rent medicinsk synspunkt.

Det særlige fokus på yngre mænd er stærkt inspireret af overlæge Betina Sørensen fra Blodbanken ved Århus Universitet. Hun er faglig rådgiver for LyLes kampagne og medvirker i en af tre videoer, der en del af kampagnematerialet. Betina Sørensen er glad for alle nye stamcelledonorer, men beskriver det som et problem, at alt for få yngre mænd melder sig. Præcis hvorfor det er sådan, vides ikke med sikkerhed, men man kan gætte på, at kvinder lettere lader sig påvirke, når det gælder om at hjælpe andre mennesker.

Ønsket om at skaffe flere danske stamcelledonor har en alvorlig baggrund. Hvert år har 150 danske blodkræftpatienter brug for et andet menneskes stamceller for at overleve en livstruende sygdom. Men der er mangel på danske stamcelledonorer. Som stamcelledonor kan man på nogle få timer og et par nålestik være med til at redde et andet menneskes liv.

LyLe åbner en ny front

Kampagnen førte til, at LyLe sidst på året 2019 tog kontakt til Forsvarets Sanitetskommando med sigte på at skabe interesse for at hjælpe til med at rekruttere donorer til det danske stamcelleregister.

Henvendelse blev så positivt modtaget af Sanitetskommandoen, at der i midten af januar blev sat et møde op med Stabslæge Susanne Lausten hos Militærmedicinsk Udviklingsafdeling i Brabrand. Hun kunne med det samme se det meningsfulde i at sprede det vigtige budskab om, at vi har brug for danske stamcelledonorer blandt Forsvaret rekrutter og store stab. Det danske forsvar beskæftiger over 25.000 ansatte og værnepligtige, hvoraf en meget stort del (endnu) er mænd i alderen fra 18 til 40 år.

Forud for dette møde tog LyLe kontakt til Bloddonerne i Danmark, der er den organisation, der via Blodbankerne har ansvaret for at rekruttere bloddonorer og stamcelledonorer og i øvrigt stå for selve den operative del af dette arbejde. Her talte vi med Generalsekretær Flemming Bøgh-Sørensen, der ligeledes med det samme kunne se perspektivet i et samarbejde med Forsvaret.

Således rustet drog LyLe (repræsenteret af Finn Stahlschmidt) til møde med Militærmedicinsk Udviklingsafdeling i selskab med Fleming Bøgh-Sørensen den 15. januar.

På mødet bekræftede stabslæge Susanne Lausten Forsvarets seriøse interesse i at tage del i kampagnen og besluttede at arbejde for at skabe forståelse for indsatsen oppe i det militære hierarki. Sigtet er at forsøge at nå de mange kommende værnepligtige via Forsvarets Dag, der er betegnelsen for det som tidligere blot hed ’session’. Det er en lang række møder landet over, hvor de værnepligtige møder op for at få klarlagt deres opgave i Forsvaret.

Tilbagemeldingen fra Forsvaret lød, at man så særdeles positivt på at medvirke, og at næste skridt vil være en konkret planlægning af indsatsen.

Alt tegnede altså lyst for dette enestående samarbejde lige indtil Corona-pandemien meldte sin ankomst. Pandemien betød, at Forsvaret med kort varsel måtte ændre sine prioriteter, men at det lovende samarbejde med LyLe og Bloddonorerne i Danmark vil blive taget op igen, når tiden atter er moden. Vi venter i spænding og vil vende tilbage, så snart der er nyheder fra denne front.

Mens vi venter, er det dog stadig muligt for unge, danske mænd at tilmelde sig som stamcelledonorer via LyLes kampagneside: stamcelledonor.dk.