Fra LyLe Nyt, juni 2018:

Vi er en af de få lokalgrupper i LyLe, som er placeret i Jylland. Deltagerne kommer i princippet fra hele Midtjylland. I praksis er vi 8-10 personer i gruppen – fra Aarhus, Silkeborg og Herning. Flere af deltagerne har været med i snart 10 år, mens andre er kommet til i løbet af de sidste år. Vi er ca. lige mange mænd og kvinder. Tilsyneladende tiltrækker vi mest deltagere over 40 år. Det skyldes formentlig, at der findes andre specielle tilbud for yngre kræftramte, men også fordi yngre med børn kan have svært ved at deltage af praktiske grunde.

Vi har hinanden

Vi har et trygt fællesskab, hvor vi bruger hinanden. Vi tager hver gang en fortællerunde om ”siden sidst” og om, hvad der trænger sig på lige nu. Vi er lyttende overfor hinandens livssituation og tager det, vi hører, alvorligt. Vi udveksler erfaringer og tager særlige problemstillinger op som f.eks. motion, angst og livskvalitet. Der er plads til/rum for det, der er svært, tårer og sorg – følelser, som vi måske ellers skåner de nærmeste for.

Når vi får nye med i gruppen, præsenterer vi os hver især med vores patienthistorie. Det er en balancegang at gøre det tilpas kort uden for mange detaljer og gentagelser. og samtidig få indtryk af og give indblik i den enkeltes livssituation.

Vi har hygge

Stemningen er afslappet og gemytlig. Vi får lidt brød, te og kaffe og hygger os (se foto). Ved særlige lejligheder, som f.eks. til jul og som sommerafslutning tager vi sammen ud i byen for at markere, at det er noget særligt. Vi husker også, at der skal være plads til at grine 😊

Møderne er meget uformelle. Der er ikke nogen dagsorden, og der laves heller ikke referat. Beslutninger tages i fællesskab af de tilstedeværende. Vi har tavshedspligt, og vi kommunikerer ikke udenfor vore møder, bortset fra aftale om transport til møderne, og evt. omkring fælles deltagelse i LyLe’s arrangementer. Tovholderne er Arne M. Jensen og Marianne Vadgaard Christensen. Vi supplerer hinanden og deler opgaverne imellem os. Det er f.eks. at styre møderne, reservere lokaler, indkalde til møder (via mail og Facebook). Vi har også kontakten med nye personer, som ønsker at blive tilknyttet gruppen, og kontakten med LyLe.

Vi har helbred og håb

Vi har det til fælles i gruppen, at vi alle har eller har haft hæmatologisk kræft. Vi har alle været/er truet på vores helbred, men vi ER HER jo stadig😊. Vi hjælper hinanden med at glæde os over hinandens små og store succeser og give hinanden inspiration og håb.

Vi har Hellen

Vi mødes for tiden i/på Hellen. Det er et meget velegnet sted, som i det hele taget er et mødested for kræftpatienter og pårørende. Stedet drives i samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital – Hæmatologisk Afdeling R, Kirurgisk Afdeling P og Kræftens Bekæmpelse. Til efteråret 2018, når Aarhus Universitetshospital samles i Skejby, vil vi mødes midt i Aarhus på Folkestedet (Frivillighus og platform for foreninger i Aarhus). Vi mødes hver 2. tirsdag i måneden kl. 17-19 undtagen i juli og august.

Alle er velkomne.

Læs mere om lokalgruppen i Aarhus og se, hvornår vi holder vores næste møde. Du er også velkommen!