Fra LyLe Fokus, maj 2020:

LyLe er fornylig blevet inviteret til at deltage i LYFO-databasens CABs (Community Advisory Boards), der hører hjemme under det faglige selskab Dansk Lymfomgruppe (DLG), som er en multidisciplinær cancergruppe forankret i Dansk Hæmatologisk selskab. Databasen er landsdækkende og har siden 1983 indsamlet data om diagnostik og behandling af malignt lymfom i Danmark.

LYFOs formål er at registrere sygdomme og deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og følge op på forløbet på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark.

Alle hæmatologiske afdelinger i Danmark indberetter til databasen og data suppleres med data fra Landspatientregisteret (LPR), Landsregisteret for Patologi og CPR-registeret.

LyLes bliver repræsenteret af Villy O. Christensen og hans medvirken er endnu et eksempel på, at LyLe får mulighed for indflydelse i vigtige faglige fora. Således blev LyLe sidste år bedt om at træde ind i Lymphoma Coalition Europe såkaldte Community Advisory Committee.