Fra LyLe Nyt, marts 2019:

Holger Baatrup var fra starten et dedikeret og engageret medlem af bestyrelsen. Holger havde stor erfaring inden for fagforeningsverdenen, og i Dansk sygeplejeråd assisterede han for Kirsten Stallknecht. Mange ideer fra det arbejde havde han med sig, da han trådte ind i LyLes bestyrelse.

Da Holger kom ind i LyLes bestyrelse, havde han lige gennemgået en behandling for lymfekræft og var kommet ovenpå igen. Han havde en indikation på MDS oven i, men var meldt rask, og nu var det tid at hjælpe andre ‘i samme båd’.

Holger havde stor indsigt i at drive en forening, og hvis der var ‘fejl’, så skulle han gerne bemærke det, da han ikke accepterede ‘uro’ i foreningen. Han kunne have været formand, men det ønskede han ikke. Han satte en ære i, at tingene skulle være efter reglerne, og at foreningen ikke skulle drages i tvivl om integritet og habilitet.

Holger engagerede sig straks i projekt Patienthåndbogen, som endeligt blev færdiggjort med hans kyndige viden om, hvordan en sådan skulle se ud. Han var god til at etablere kontakter med alle, der skulle involveres, og Holger rejste Danmark rundt for at overtale afdelingerne på de danske hæmatologiske afdelinger til at distribuere håndbogen, som den er gengivet på hjemmesiden. Kontakten med afdelingerne fortsatte også efter udgivelsen.

Holger satte sig grundigt ind i palliative behandlinger, rehabilitering, og hvordan man kunne få en bedre livskvalitet efter behandling for blodkræft. Han har selv gennemgået fx ‘Krop og Kræft’-forløbet, og det havde han stor gavn af.

Holger var helhjertet med i de beslutninger, der skulle træffes omkring samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse i slutningen af 2017.

Han var vittig – på den tørre måde – og han ytrede stor kærlighed til sin familie, hustru, børn og bonusbørn.

Livet for ham var at kunne slappe af i sommerhuset og nyde julen sammen med familien på bestemte dage, der var faste hvert år.

Holger var en god kammerat, den bedste ven og god medspiller til at opnå mål for LyLe. Han var diplomatisk, men med stærke holdninger, man ikke kunne tage fejl af. Holger havde nogle få rigtigt nære venner, og vi oplevede, vi var i den nære kreds.

Holger døde 72 år gammel af fremskreden mave-/tyktarmskræft.

Vi savner dig rigtigt meget – æret være dit minde!