LyLes bestyrelse har igennem en periode arbejdet med at formulere en strategi for foreningens arbejde. Dette for at synliggøre over for os selv og andre, hvad vi skal koncentrere os om i vores arbejde med at gøre foreningen endnu bedre. Det følgende afsnit er et sammenkog af disse overvejelser:

I LyLe – Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS arbejder vi for, at alle patienter med blodkræft skal få de bedste muligheder. Derfor har vi særligt fokus på, at patienters eller pårørendes livskvalitet i størst mulig grad ikke begrænses under og efter et sygdomsforløb. I vores bestræbelser på at sikre patienter med blodkræft de bedste muligheder har vi identificeret en række konkrete tiltag, som skal bidrage hertil.

  • Vi arbejder for eksempel målrettet med at indhente og videreformidle viden om hæmatologiske sygdomme og behandling.
  • Vi uddanner patienter og pårørende til at blive en aktiv del af behandlingen for derigennem at sikre bedre livskvalitet for begge parter.
  • Og endelig går vi i dialog med politikere og beslutningstagere om alt fra tidlig diagnostik til knoglemarvsdonation, mutationstest, gensekventering og rehabilitering og søger at påvirke vilkårene og styrke tilbuddene til patienter og pårørende inden for blodkræft.

En stærk forening er også en synlig forening. Derfor er vi aktive på de sociale medier og har en ambitiøs udgivelsesplan med målrettede temanumre og faste nyhedsbreve. Og derfor er vi aktive i netværk, deltager i møder, udvalg og på konferencer og samarbejder med blodkræftorganisationer i andre lande.

Erfaringsudveksling og videreformidling af viden om blodkræftsygdomme er centralt i alt vi gør.

Vi er en ressource for dem, der har behov for støtte og information, og deres stemme videre ud i samfundet.

I LyLe vil vi sikre de bedste muligheder for alle patienter med blodkræft og fortsat være den patientnære forening.