I begyndelsen af juni kom det frem, at den administrative ledelse i Region Hovedstaden ønsker, at regionspolitikerne tager stilling til en sammenlægning af de hæmatologiske afdelinger ved Rigshospitalet og Herlev Hospital i løbet at denne sommer.

Sådan en sammenlægning har været drøftet i flere år, men det kommer bag på LyLe og Dansk Myelomatose Forening, at Region Hovedstadens administration pludselig fremskynder et konkret forslag om at gennemføre sammenlægningen i sommeren 2020. De to patientforeninger er ikke imod sammenlægning af afdelinger, så længe øvelsen er til gavn for patienterne, og at den ikke skaber utryghed, men man undrer sig over, at Region Hovedstaden har travlt med at gennemføre beslutningen.

Efter planen skal der foreligge en beslutning om sammenlægningen allerede den 22. september.

Den centrale argumentation bag forslaget om sammenlægning er bygget op omkring det synspunkt, at et større patientgrundlag og en øget specialisering vil kunne hæve kvaliteten af behandlingsresultaterne.

I forbindelse med beslutningsprocessen indgav LyLe den 23. august et høringssvar, hvor der blev lagt vægt på, at det er vigtigt, at relevante patientforeninger inddrages i processer, der vedrører patienter og pårørendes forhold og vilkår, da fusioner, omlægninger og sektorovergange kan skabe stor uro blandt i forvejen sårbare patientgrupper.

>> Læs LyLes høringssvar kan læse her (pdf)

>> Læs om Dansk Myelomatose Forenings undren over, hvorfor forslaget kommer lige nu, og hvorfor det tilsyneladende skal gå så hurtigt

>> Læs historien om fjorten overlæger fra Hæmatologisk afdeling ved Herlev Hospital, der har sendt et bekymringsbrev til medlemmerne af Region Hovedstadens sundhedsudvalg om den planlagte sammenlægning