REHPA, Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation, har etableret et brugerpanel, der er sammensat af patienter og pårørende som har førstehånds erfaring med rehabilitering eller palliation fra en kommune, en region eller REHPA selv. Panelet skal samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme.

Brugerpanelet, der holdt sit første møde i foråret 2022, beskrives som et ‘lægmands ekspertpanel’ på rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom. 

Brugerpanelet har 15-20 medlemmer, der udgør et dialogforum, hvor patienter og pårørende høres med det formål at skabe et bredere grundlag for beslutninger og løsninger på REHPAs aktiviteter og organisering. Brugerpanelet skal give stemme til mennesker med erfaring fra rehabiliterings- og palliationsforløb i kommuner og regioner. Målet er at bygge bro til REHPA og til den del af sundhedsvæsenet, der arbejder med rehabilitering og palliation – for i sidste ende at bidrage til at kvalificere og udvikle tilbud og aktiviteter, som kan komme livstruende syge og deres pårørende til gavn.

Visionen er at brugerpanelet skal være et rummeligt og fordomsfrit forum med plads til forskellighed og konstruktiv dialog. Panelet Indgår i et samarbejde med REHPA og rådgiver i alle brugerrelaterede spørgsmål. Desuden skal det:

  • Agerer brobyggere mellem region, kommune og REHPA ved at belyse fordele og ulemper i eksisterende rehabiliterings- og palliationstilbud til mennesker med livstruende sygdom 
  • Belyse og perspektivere temaer og spørgsmål om rehabilitering og palliation, der er relevante for patienter med livstruende sygdom og deres pårørende 
  • Bidrage med inspiration til nye patientorienterede projekter, relevante ideer og tiltag til gavn for patienter og pårørende
  • Indgå som partner i relevante REHPA-aktiviteter for patienter, pårørende og/eller personale

Brugerpanelet har en rådgivende funktion for REHPAs ledelse og medarbejdere. Medlemmerne af panelet har ikke beslutningskompetence, men kan få direkte eller indirekte indflydelse på dilemmaer eller spørgsmål. 

Der afholdes to årlige workshops a fem timer i Nyborg og to årlige online statusmøder a 1 time. Der kan afholdes seminarer med overnatning i REHPAs Forskningsklinik, Nyborg. Møderne i Brugerpanelet er lukkede af hensyn til personberetninger. 

Mødeprogrammet tilrettelægges af REHPA, og vil som regel indeholde en velkomst, status for REHPA og 1-2 fagtematiske workshops bundet op på aktuelle aktiviteter og projekter i REHPA. REHPAs faglige ledere har ansvar for workshopperne, og de deltager ligeværdigt i planlægning og afvikling af møder og sammenfatning af workshoppens tematiske arbejde.

Brugerpanelet søger løbende nye medlemmer

Brugerpanelets medlemmer rekrutteres fortrinsvist via REHPAs Forskningsklinik, og der tilstræbes rimelig fordeling i alder, køn og geografi. Alle medlemmer har været eller er berørt af livstruende sygdom som patient eller pårørende. Medlemmerne kan højst sidde i en femårig periode og der foregår en løbende udskiftning. Medlemmer af Brugerpanelet er ulønnede.

Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte klinisk leder Annette Rasmussen på 21 81 18 67 eller Annette.Rasmussen2@rsyd.dk. Du kan læse mere om brugerpanelet på REHPAs hjemmeside: www.rehpa.dk