Fra LyLe Nyt, marts 2019:

Årets første netværksmøde i REHPA* blev afholdt den 24. januar i København. Niels Jensen, MDS patient og medlem af LyLes bestyrelse, var med.

På mødet fortalte pensioneret overlæge Ove Gaardboe om “Den Svære Samtale” – om kommunikationen mellem patienter/pårørende og sundhedsprofessionelle ved en livstruende sygdom. Han berettede, at Trygfonden støtter to projekter: Et rettet mod sygehussektoren og et rettet mod den kommunale sektor. Projekterne tager udgangspunkt i, at overbehandling af døende patienter er et problem og refererer bl.a. til en canadisk undersøgelse, offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, som viste at 35 procent af patienterne ønskede at fravælge hjerte-lunge-redning. Et væsentligt problem i dialogen mellem sundhedssystem og patienter er, forklarede Ove Gaardboe, forskellen mellem kontrakt og kontakt. De sundhedsprofessionelle arbejder ud fra, at der er en kontrakt (en aftale) mellem patient og sundhedssystem, men denne tilgang forhindrer ofte, at der skabes kontakt mellem patient/pårørende og de sundhedsprofessionelle. Målet med den svære samtale bør være, mener Ove Gaardboe, at der skabes reel kontakt mellem patient/pårørende og de sundhedsprofessionelle. Heldigvis er der mange steder gennem de seneste år blevet arbejdet med denne problemstilling. Bl.a. på lungekræftafdelingen på Rigshospitalet, hvor de sundhedsprofessionelle er blevet klædt bedre på til at tale om døden.

Systemet vs. kirken

Efter dette fortalte hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen fra Rigshospitalet om vores sprog omkring død og kræft. Eksempelvis siger man ofte: “Han tabte kampen mod kræft”, men dermed siger man, at personen ikke blot er død, men også er en død taber. Henning Nabe-Nielsen sammenlignede tankevækkende sundhedssystemet tilgang og den kristne tilgang til alvorligt syge mennesker således:

Sundhedssystemets Kirkens
Behandling Barmhjertighed
Kamp Omsorg
Problemløsning Nærvær

På mødet kom det frem, at Røde Kors i samarbejde med Ældre Sagen** arrangerer ’samtalesaloner’ om ’Sorg og Død’ under overskriften ‘Med døden til kaffe’, for at gøre os bedre til at tale om døden inden den kommer rigtig tæt på. Flere patientforeninger gav udtryk for, at den svære samtale starter ved diagnosen. Niels Jensen fremhæver dog, at han personligt mener, at der er sket så store fremskridt indenfor behandling af blodkræft de seneste ti år, at det efter hans mening ikke længere er nødvendigt med den svære samtale på diagnosetidspunktet.