Fra LyLe Fokus, maj 2020:

Hæmatologiske patienter lever med en særlig risiko i disse corona-tider, fordi mange har nedsat immunforsvar. Vi har talt med hæmatologen Francesco d’Amore om, hvordan man skal forholde sig, når samfundet gradvist åbnes op. Selvom vi har godt styr på sygdommen, skal vi indstille os på, at virussen vil præge vores liv i lang tid fremover, fortæller han.

Det er vigtigt – i takt med at samfundet vender tilbage til mere normalitet – at vi ikke sænker paraderne, og at vi ikke slækker på disciplinen, især når det gælder social afstand og hygiejne, understreger Francesco d’Amore fra Institut for Blodsygdomme ved Århus Universitet.

”De anbefalinger, vi har hørt fra myndighederne 100-vis af gange, vil gælde i lang tid fremover. De vil faktisk blive endnu vigtigere. Det er afgørende, at vi ikke tolker åbningen af samfundet som et signal om, at vi kan slappe mere af. Vi er på vej mod en situation, der minder mere om den svenske, hvor vi hver især får lidt mere ansvar,” påpeger Francesco d’Amore.

”Social afstand er en af de vigtigste ting, vi skal holde os for øje, for det er et meget effektivt våben. Afstand er mere effektiv end noget af den medicin, vi hører om i øjeblikket.”

Hvis man har valgt en næsten total isolation derhjemme, kan man så begynde at bevæge sig lidt mere ud i samfundet?

”Ja, hvis man er opmærksom på, at hygiejnen er i top, og man holder afstand. Jeg synes, jeg kan se en tendens til – også fra myndighederne – at smitterisikoen vurderes til at være mindre i dag end for en måned siden. Det er den ikke. Vi har haft stor succes med at holde den berømte grønne og flade kurve, fordi befolkningen har været ekstremt disciplineret og myndighederne klare i mælet. Lige nu, hvor vi åbner samfundet op igen, må vi ikke slække på dette. De tre hovedanbefalinger – vask dine hænder tit, host eller nys i dit ærme og hold afstand – gælder stadig, og med en åbning følger et større personligt ansvar. Tænk på, at det ikke er absolut nødvendigt at bruge håndsprit. Almindelig håndsæbe nedbryder virussets proteinskal ganske effektivt.”

Men, understreger Francesco d’Amore, den hæmatologiske patient skal ikke låse sig inde. Det er ikke nødvendigt, hvis man tager sine forholdsregler.

Skal vi indstille os på, at dette fortsætter i lang tid fremover?

”Det er et spørgsmål, alle stiller. Jeg tror, vi skal forholde os til, at der kan blive tale om en anden bølge. Det er en reel trussel, som vi har set nogle steder i verden. Fra faglig side er vi bekymrede, når der dukker historier op om, at tilsyneladende raske corona-patienter får sygdommen igen. Vi tror dog ikke, det skyldes, at de bliver smittet igen, men at de ikke er kommet helt fri af sygdommen i første omgang. Det siger lidt om, hvor sejlivet den er. Jeg tror, vi skal være opmærksomme på truslen fra dette virus resten af året og måske lidt til. Det er først, når vi har en effektiv vaccine, vi kan lægge sygdommen helt bag os.”

”Vi skal huske, at den måde, vi har tacklet COVID-19 på i Danmark, er meget forskellig fra andre steder i verden. Tallene fra fx USA og England er stadigt rystende her i begyndelsen af maj. Vi har patienter, der ringer og er nervøse, fordi de har købt en rejse til et eksotisk land i august. De tør ikke aflyse, fordi de kan miste pengene, og er derfor parate til at rejse. Det vil jeg på det kraftigste fraråde.”

Har I oplevet særlig travlhed på de hæmatologiske afdelinger?

”Indtil videre har der været en uventet og næsten bekymrende ro. Vi forventede, at netop udfordringer med et svækket immunforsvar – forbigående eller vedvarende – ville skabe en bølge i starten, men det er forbavsende nok ikke sket. Det afspejler, hvor seriøs indsatsen har været, og hvor dygtige vi alle sammen har været til at følge rådene. Vi har ikke kun set et meget lavt antal patienter med COVID-19, men også meget få med almindelig influenza. Vi har været bekymrede for, om folk blev væk, men vi antager, at det især skyldes, at vi har holdt fysisk afstand. Her på sygehuset har vi haft et særligt beredskab, hvis der skulle komme en stor bølge, men det er kun en mindre del af beredskabet, der har været i brug. Jeg har ikke kendskab til COVID19-relaterede dødsfald blandt hæmatologiske patienter her i Århus.”