Fra LyLe Nyt, juni 2019:

Lægemiddelstyrelsen har i 2018 modtaget i alt 21 indberetninger om formodede bivirkninger i det første år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Det kan man læse i Lægemiddelstyrelsens rapport om ”Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter under forsøgsordningen”.

De mest almindelige bivirkninger har været svimmelhed, kvalme og koncentrationsbesvær.

Rapporten gennemgår de indberettede formodede bivirkninger, og indeholder Lægemiddelstyrelsens vurderinger af, hvorvidt der er en mulig årsagssammenhæng mellem de indberettede symptomer og indtagelsen af cannabisprodukterne.

Fem indberetninger vedrører formodede alvorlige bivirkninger, og 16 indberetninger vedrører formodede ikke-alvorlige bivirkninger. Størstedelen af de indberettede bivirkninger er faktisk beskrevet i produktresumeer for godkendte lægemidler, der indeholder cannabis. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der er en mulig sammenhæng mellem cannabisprodukterne og disse bivirkninger. For andre af de indberettede bivirkninger anses det for mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng.

I alt er der 1211 borgere, der i 2018 har indløst en recept på mindst ét cannabisprodukt under forsøgsordningen. Lægerne har skærpet indberetningspligt i forhold til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Eksempler på alvorlige bivirkninger:

En indberetning handler om en midaldrende kvinde, der formodes at have indtaget en for stærk dosering. Patienten oplevede kvalme, svimmelhed, desorientering og koncentrationsbesvær og blev indlagt til observation.

En anden indberetning handler om en kvinde, der ved opstart af behandlingen tog den af lægen, ordinerede dosis på 1-3 pufs. Ved anden lejlighed indtog patienten 10-20 pufs. Efter indtagelse af dette oplevede patienten koldsved, svimmelhed og kvalme, der er klassiske overdoseringssymptomer.

Eksempler på ikke-alvorlige bivirkninger:

En indberetning handler om en yngre mand, som oplevede mundtørhed og fik røde øjne.

En anden indberetning handler om en ældre kvinde, som blev træt og fik tendens til hævede ben om aftenen. Trætheden opstod samme dag, som patienten startede med medicinsk cannabis.

En tredje indberetning handler om en ældre kvinde, som oplevede sløret syn, svimmelhed samt irritation samme dag, som hun påbegyndte behandlingen.

En fjerde indberetning handler om en ældre kvinde, der ca. 3-4 timer efter indtag oplevede konfusion, depression, svimmelhed samt hukommelsesbesvær.