Fra LyLe Fokus, november 2021:

Efter to års pause var det endelig tid til endnu en temadag i LyLes regi. Den fandt sted i Aalborg den 25. september. De 50 tilmeldte blev budt velkommen af formanden for LyLe, Rita O. Christensen, og af Poul Eigil Rasmussen, som var dagens moderator. For første gang prøvede vi også at sende live fra hele dagen, så man kunne følge med rundt omkring i landet.

Første oplægsholder var Mona Muusmann Petersen fra Senfølgerforeningen, der på egen krop har mærket, hvor svært det kan være at tackle en kræftsygdom. Hun fortalte levende om sin vej mod et bedre liv.

>> Se interviewet med Mona Muusmann her.

Så var det tid til frokost, og derefter tog vi fat på 4 parallelle sessioner:

  • Akut Leukæmi, CMML og MDS
    v/Daniel Kristensen, hoveduddannelseslæge.
  • Lymfekræft v/Jakob Madsen, ledende overlæge.
  • CLL v/Thor Høyer, afdelingslæge.
  • CML v/Gitte Thomsen, afdelingslæge.

Efter en pause med kaffe og kage var det tid for sidste programpunkt: Et gribende foredrag med Gert Rune. Hans motto er ”Tak for udfordringen”. Som 16-årig mistede han det ene ben på grund af knoglekræft. Nu giver han inspiration til andre om ikke at give op. Ja, og så har han gennemført en Ironman på ét ben.

>> Læs mere om Gert Rune i interview bragt i LyLe Fokus i november 2021.

De afleverede evalueringsskemaer viser en meget stor tilfredshed med dagens program og gennemførelse.

Efter en pause var det tid til generalforsamling, der pga COVID-19-situationen var blevet rykket fra udgangen af april. Otte medlemmer udover bestyrelsen deltog. 

Poul Eigil Rasmussen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. Rita O. Christensen fremlagde beretning, som blev godkendt med applaus. Derefter fremlagde Jørgen Bertelsen regnskabet, som ligeledes blev godkendt med applaus.

>> Beretning og regnskab kan ses som særskilte dokumenter her på hjemmesiden.

Jørgen Bertelsen fremlagde også budget for 2022 og kontingent for 2022, som begge blev godkendt.

>> Kontingentet er uændret og kan ligeledes ses her.

Der var ingen indkomne forslag, og så var det tid til valg til bestyrelsen. På valg var Rita O. Christensen og Olivia Løvenstedt. Begge genopstillede og blev valgt med applaus. To suppleanter Kim Hemmer og Pia Jeanne Christensen genopstillede også begge og blev ligeledes valgt med applaus.

>> Se LyLes bestyrelse.

Beierholm blev foreslået og valgt som revisor. Der var intet under eventuelt. Så herefter kunne Rita takke de fremmødte for god ro og orden.