Teddy er 58 år og diagnosticeret i april 2020 med mantle celle lymfom (MCL), men er kræftfri i dag. Det er første gang, han deltager i et LyLe-temamøde.

“Generelt har jeg manglet at tale med andre patienter, og det kan jeg komme til her, selvom de ikke nødvendigvis har den samme sygdom som mig. Det giver god mening alligevel. MCL er en relativt sjælden sygdom.”

Teddy deltog i den session, der havde fokus på lymfekræft, og det var udbytterigt, fortæller han. ”Det er rart at høre om disse sygdomme fra læger, der virkelig ved, hvad de taler om.”

Hvad synes du om rollespillet om den svære samtale med lægen?

“Det var meget fint, men jeg kunne også konstatere, at jeg nok ikke er så autoritetstro som de lidt ældre patienter, der er med her i dag. Jeg er jo lidt yngre end gennemsnittet, og har jeg haft en meget fin og ukompliceret kommunikation med lægerne om min sygdom. Jeg er blevet behandlet fint, og det hele er gået meget hurtigt. Men det har overrasket mig, at lægerne har spurgt meget ind til, hvad jeg selv vil, rent behandlingsmæssigt. Det er jo dem, der ved, hvad der er bedst. På den anden side er jeg glad for at have haft indflydelse på, hvad der skulle ske.”

Vil du deltage i en fremtidigt temadag, når lejlighed byder sig?

”Helt sikkert. Det er rart at møde andre patienter ansigt til ansigt i stedet for at skrive sammen, som jeg har gjort en del.”