Fra LyLe Nyt, marts 2019:

Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte patienternes risiko for alvorlige infektioner, som er ansvarlig for hvert tredje dødsfald blandt patienterne. Det kunne man læse om på Rigshospitalets hjemmeside tidligere på året.

Hvert år bliver 400 danskere ramt af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Mange patienter med CLL har et svækket immunforsvar, og det øger deres risiko for at udvikle alvorlige, behandlingskrævende infektioner så som blodforgiftning eller lungebetændelse, der i værste fald kan have dødelig udgang. Derfor skal et nyt, stort forsøg på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet undersøge, om en kombination af to kendte typer kræftmedicin kan nedsætte infektionsrisikoen og dermed dødeligheden, når det bliver givet forebyggende til nydiagnosticerede CLL-patienter.

”Ved hjælp af en nyudviklet registerbaseret computermodel kan vi forudsige, hvilke patienter der er i højrisiko for med tiden at udvikle infektioner som følge af deres CLL. Det er vores håb, at vi dermed kan sætte ind med en forebyggende behandling (kombinationsbehandling med lægemidlerne Acalabrutinib og Venetoclax) i perioden før, patienterne har brug for kemoterapi. På den måde kan vi måske ’nulstille’ kræftsygdommen, så immunforsvaret, der er hæmmet ved CLL, bliver genetableret, og risikoen for fatale infektioner minimeres, siger overlæge ved Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet, Carsten Utoft Niemann.

Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget 10,5 millioner kroner til forsøget. I første omgang skal kombinationsbehandlingen afprøves på 50 patienter i Danmark, Sverige og Holland.