Nyt forskningsprojekt undersøger hæmatologiske patienters immunologiske reaktion efter COVID-19-vaccination

Hæmatologisk afd., Rigshospitalet har i samarbejde med forskere fra DTU søsat et forskningsprojekt rettet mod at undersøge hæmatologiske patienters immunologiske reaktion efter COVID-19-vaccinationen.

Ved COVID-19-infektioner har man set meget varierende sværhedsgrad af sygdomsforløb fra patient til patient, og disse forskelle skyldes delvist forskellige immunreaktioner på infektionen. Forskningsprojektet skal undersøge, om der også er store forskelle i immunreaktionen efter vaccination. Undersøgelse af immunsystemets reaktion på COVID-19-vaccinen er essentiel for at forstå den langvarige effekt af vaccinen og for at kunne lave relevante anbefalinger for revaccination og eventuel monitorering.

Når man vaccineres, skal immunsystemets celler aktiveres, for at man opnår en langvarig effekt af vaccinen. Det drejer sig både om immunsystemets B-celler, der laver antistoffer, man kan måle på, og immunsystemets T-celler, som skaber det cellulære immunrespons.

Projektets formål er at undersøge, hvilke og hvor mange af vores T-celler der aktiveres efter vaccination. Ligeledes undersøges, om der er forskel på aktiveringen af T-celler mellem raske individer og hos patienter med underliggende sygdom og et deraf muligt hæmmet immunsystem.

Forskningsgruppen bag projektet har for nyligt karakteriseret T-celle responset hos COVID-19-smittede personer, hvilket bidrager til forståelsen samt tolkningen af T-cellernes reaktion efter vaccination (1).

Patienterne, der er inkluderet i forsøget, har enten kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller myelodysplastisk syndrom (MDS). De er aktuelt ikke i aktiv behandling og har ikke tidligere haft COVID-19-infektion. De inkluderede får taget blodprøve før vaccination og i alt 7 gange efter fordelt over en 2-årig periode. På den måde opnås en vigtig viden om vaccinens effekt over tid.

Udover inklusion i T-celleprojektet, inkluderes patientgruppen også samtidig i et lignende projekt omhandlende neutraliserende antistof, hvilket dannes fra immunsystemets B-celler. Ved inklusion i begge projektet opnås en bred immunologisk viden om de inkluderedes immunologiske reaktion efter vaccination.

Projektet håber at kunne bidrage til nyttig viden ift. vaccineeffekten hos hæmatologiske patienter og svare på spørgsmål som: Hvor god er effekten efter vaccination? Hvor længe holder effekten? Kunne vaccinen være konstrueret bedre og derved give bedre reaktion?

De første resultater fra projektet forventes i indeværende år.

Projektansvarlige læger: Læge, Ph.d.-studerende: Ditte Stampe Hersby og Overlæge: Anne Ortved Gang.

1)SARS-CoV-2 genome-wide T cell epitope mapping reveals immunodominance and substantial CD8 + T cell activation in COVID-19 patients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33853928/