Fra LyLe Nyt, marts 2018:

Forsøgsordning gør det lovligt for læger at udskrive uforarbejdet cannabis. Det kan for eksempel være tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages gennem olier, te eller dampe.

Forsøgsordning gør det lovligt for læger at udskrive uforarbejdet cannabis. Det kan for eksempel være tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages gennem olier, te eller dampe.

Forsøgsordningen vil blive fulgt nøje med henblik på sikkerhed og bivirkninger, men der er ingen løbende erfaringsopsamling. Der er dog afsat to gange fem millioner kroner fra satspuljemidler til at forske i effekten af cannabis til medicinsk brug i forsøgsperioden.

Lægerne har skærpet indberetningspligt ved ordinering af cannabis til medicinsk brug. Lægen skal altså holde nøje øje med bivirkninger.

Det vil blive muligt at få udleveret cannabis til medicinsk brug på almindelige apoteker og hospitalsapoteker.

Når forsøgsperioden er slut i 2021, skal ordningen evalueres for, at politikerne kan beslutte, om ordningen skal gøres permanent. Der er afsat 22 millioner til ordningen.

Hvem kan få cannabis i forsøgsordningen?

I vejledningen til forsøgsordningen anbefales fire patientgrupper: Sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskade, patienter i behandling med kemoterapi og kroniske smertepatienter.

De fire patientgrupper er valgt ud fra lægemiddel-styrelsens vurdering af, hvor cannabis kan have en effekt. Der findes dokumentation for, at cannabis kan have en effekt på følgende områder:

  • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
  • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade
  • Kvalme efter kemoterapi
  • Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver

Men reelt er der ingen begrænsning for, hvilke patienter der kan få ordineret cannabis igennem forsøgsordningen – det er helt op til den enkelte læges vurdering.

I forsøgsordningen har lægen fri ordinationsret, og derfor kan alle patienter få adgang til cannabis til medicinsk brug gennem forsøgsordningen.

Partierne bag: Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Kilde: cancer.dk