Fra LyLe Nyt, marts 2018:

Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) er interviewet til LyLe Nyt.

Hvad synes du om forsøgsordningen med medicinsk cannabis?

”Ordningen er først og fremmest alt for dårligt forberedt. Det kommer bl.a. til udtryk på den måde, at den ikke rummer en plan for, hvordan man skal samle den viden op, der skabes undervejs. Man burde have beskrevet en egentlig forsøgsopstilling, men det er ikke sket. Man har erklæret, at man ønsker at blive klogere med denne ordning, men det er meget svært at blive klogere på noget, som man ikke har en præcis plan for, hvordan man skal håndtere.”

DSAM fraråder direkte de praktiserende læger at udskrive cannabis. Hvorfor?

”Fordi sikkerheden ikke er i orden. Vi har valgt at støtte op om de mange læger, som føler sig fagligt ude af stand til at varetage denne forsøgsordning. Der er to ting, man skal have som fagperson: Det er viden og muligheden for at opbygge erfaring. Ingen af de to ting er tilstede. Den viden, der i forvejen findes om medicinsk cannabis, er meget begrænset, fx når det gælder bivirkninger over tid. Det er der ingen, der har studeret, når det gælder smertebehandling, som er det, vi skal tage os af.”

Er bivirkningerne jeres største bekymring?

”Vores største bekymring er, at vi bliver bedt om at påtage os et arbejde og et ansvar, som vi har meget svært ved at bestride under de givne forudsætninger.”

Gør det indtryk, at ordningen betyder, at mange patienter ikke længere behøver at gøre noget kriminelt for at få den cannabis, som faktisk forbedrer deres livskvalitet?

”Det er selvfølgelig et alvorligt problem. Men det ændrer ikke ved, at hvis man skal introducere cannabis som et lægemiddel, så skal det være på et mere oplyst grundlag. Vi har som læger ingen mening om, om det skal være kriminelt at bruge cannabis. Der findes faktisk lande, hvor man har afkriminaliseret brugen af cannabis, men hvor det fortsat er ulovligt at producere det og sælge det. Dette siger jeg blot, fordi det faktisk er muligt at finde ordninger, hvor man kunne afkriminalisere brugerne, hvis det er det, man synes, er vigtigt. Jeg har masser af patienter i min praksis, som bruger cannabis til alt muligt. Til rekreative formål, til at dæmpe psykiske symptomer som depression, mod smerter og mange andre ting. Det, Lægemiddelstyrelsen beder os om, er, at vi skal tage os af nogle ganske få virkninger (smertebehandling) ud af en hel masse.”

Mange læger vil formentlig komme til at opleve konflikter med deres patienter, hvis de ikke vil udskrive cannabis. Hvad tænker du om det?

”Det er et stort problem, at politikerne starter en forventningsbølge, når der er en betydelig risiko for, at ens læge siger nej. Det er en meget ubehagelig situation at sidde i som læge, og det piller ved tilliden til og troen på, at ens læge vil én det godt. Dette er politikernes ansvar og endnu et resultat af, at dette ikke er forberedt godt nok.”

”I nogle af de lande, vi sammenligner os med, har man uddannet og certificeret udvalgte læger og dermed samlet arbejdet på meget færre hænder. Det giver bedre forudsætninger for at opsamle erfaringerne. Her i landet breder vi behandlingen af nogle få tusinde mennesker ud på 3.400 praktiserende læger. Hvordan i alverden skal erfaringen blive samlet, når det er spredt ud på så mange hænder?”

Der er blevet talt om, at dette kunne være en glidebane, der kan åbne op for, at vi får flere dårligt dokumenterede lægemidler i spil. Deler du den bekymring?

”Nej. Det, der bekymrer mig, er, at politikkerne vil bestemme, hvilke behandlinger man skal give borgerne. Det er et lægeligt anliggende, som de ikke skal blande sig i. Vi arbejder med meget veldefinerede metoder for at dokumentere det, vi gør. I alle andre sammenhænge vil vi blive dømt for ikke at holde os til evidensen. Her skal vi så pinedød arbejde med noget, som har en tvivlsom evidens.”

Forstår politikerne alvoren her – hvad synes du, der skal ske nu?

”Jeg tror, de mener, at man skal knægte lægers ret til at bestemme, hvad deres patienter skal have. Der er flere initiativer i tiden, som peger i samme retning. Man prøver i øjeblikket at sige til befolkningen, at læger skal kontrolleres, fordi de er lemfældige og sjuskede. Der er ved at vokse en mistillid frem mellem samfundet og lægerne. Det er trist. Tillid er helt afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen.”

”Man bør stoppe denne forsøgsordning og sætte nogle fagfolk til at planlægge en sikker vej frem. Man kunne beskrive nogle gode forsøg, som patienterne så kunne deltage i og på den måde få adgang til den medicinske cannabis.”