Status for Fusionen

Fusionen mellem afdelingen for Blodsygdomme på Herlev og Rigshospitalet er endelig ved træde ind i sin sidste fase. Ambulatoriet for lymfekræft og myelomatose er netop flyttet til Rigshospitalet. Og sidste flytteetape finder sted januar 2022.

Ledelsen i Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet ser frem til at alle funktioner samles på Rigshospitalet fra midten af januar 2022, og hele fusionen således er gennemført. Der har været en del udfordringer forbundet med fusionen. Også udfordringer der ikke har kunnet forudses, som forsinkelse af renoveringsplanen grundet materialemangel.

I Weekenden d. 30.-31. oktober gik 2. sidste flytteetape i gang. Her flyttede ambulatoriet for lymfekræft og myelomatose fra Herlev til Rigshospitalet. Afsnittet er midlertidigt beliggende i Sydkomplekset på 3. sal (hvor Rigshospitalets ambulatorium for lymfekræft og myelomatose i forvejen er). Ambulatoriet flytter 17. januar-2022 til nyrenoverede lokaler på 9. sal i Centralkomplekset (den høje bygning).

Den 17. januar flytter ligeledes det ”myeloide” ambulatorium, der tager sig af kroniske og akutte blodkræftssygdomme og diverse godartede blodsygdomme til Rigshospitalet, som det sidste afsnit. Det nye store ”myeloide” ambulatorium kommer til at ligge på 8. sal i Centralkomplekset i nyrenoverede lokaler. I samme ombæring flytter ambulatoriet for lymfekræft og myelomatose fra dets midlertidigt beliggenhed, til nyrenoverede lokaler på 9. sal i Centralkomplekset (den høje bygning).

Til januar 2022 åbnes en blodprøvetagning på 10. sal i Centralkomplekset.  Denne er alene for patienter fra Afdeling for Blodsygdomme og er med til at sikre at patienten får hurtigt svar på blodprøver. Desuden vil vi efter den sidste flytning have to hold af medicinstuderende, der foretager knoglemarvsundersøgelser på vores patienter.

Desuden håber vi på at have en døgndækkende modtagelse på et tidspunkt, som vil ligge på 3. sal i Sydkomplekset, tæt på de to andre sengeafsnit. Det kræver dog rekruttering af en del sygeplejersker, hvilket ikke er muligt i øjeblikket. Indtil videre vil patienter med lymfekræft og myelomatose fortsat indlægges i samme sengeafsnit på 5. sal i Sydkomplekset.

Det er yderst vigtigt for os at udtrykke vores beklagelse overfor de patienter som oplever uhensigtsmæssigheder i deres kontakt med os i forbindelse med flytningerne Den feedback vi får fra jer, tager vi til os og vi bestræber os på at gøre overgangen fra Herlev til Rigshospitalet så gnidningsfri som muligt. Vi ved dog også, at I oplever lang ventetid, manglende blodprøvesvar og et overfyldt venteværelse. Det er beklageligt, og derfor er det vigtigt for os at være transparente omkring de udfordringer vi står overfor.

Status for ambulatoriet for lymfekræft og myelomatose

Her er der naturligvis i starten indkøringsudfordringer, inden alle medarbejdere og patienter har fået de nye arbejdsgange på plads.

En del patienter har oplevet ventetid i det midlertidige ambulatorie. Dette skyldes dels at personalet skal lære nye arbejdsgange at kende. Men ventetiden skyldes også mangel på sygeplejepersonale. Vi er i gang med at rekruttere yderligere personale, som starter de kommende måneder i ambulatoriet.
Patienterne på Rigshospitalet er vant til selv at måle puls og blodtryk, men vi ved, at dette er nyt for de patienter der kommer fra Herlev. I starten er der naturligvis hjælp at hente for de patienter, som ikke har prøvet det før. Vi vil fremadrettet sikre, at der er tydelig information om denne nye procedure.  Desuden sendes nye tider til lægekonsultation og behandling til patienterne via E-boks (eller pr. brev for de patienter der ikke anvender E-boks).

Ophold i venteværelser for pårørende og Covidsmitte:

Patienters sårbarhed overfor Covidsmitte, er naturligvis en stor prioritet hos os. I takt med den stigende forekomst af Covid også blandt vaccinerede og på grund af for lidt plads i vores midlertidige venteområde, har vi besluttet at pårørende ikke kan opholde sig i venteområdet i lymfom/myelomatose ambulatoriet. Patienter må derfor ringe til deres pårørende, når de skal ind til lægesamtale og pårørende kan kun opholde sig i behandlingsstuerne efter forudgående aftale. Vi beder om patienter og pårørendes forståelse for denne begrænsning i pårørendes mulighed for at opholde sig i venteområdet – det er af hensyn til vores patienters sårbarhed overfor Covidinfektion.

I vores andre ambulatorier tillader pladsen fortsat, at pårørende kan opholde sig sammen med patienterne.

Når ambulatoriet til januar 2021 flytter ind på den nyrenoverede 9. sal i Centralkomplekset, bliver venteområderne udvidet betydeligt. Indtil da beder vi jer bære over med den trange plads.

Mangel på sygeplejersker

En del sygeplejersker fra Herlev Hospital, har valgt at opsige deres stillinger og ikke flytte med ind på Rigshospitalet. Dette har medført mangel på personale både i sengeafsnit og ambulatorier. Det er desværre forventeligt i forbindelse med en fusion. Vi er godt i gang med at rekruttere sygeplejersker til ambulatorierne, men det er generelt vanskeligt at rekruttere sygeplejersker til sengeafsnittene. Der er tale om et strukturelt samfundsmæssigt problem indenfor sygeplejen som rammer bredt i regionen med mange sengelukninger og nedsat sengekapacitet som følge. Dette er et vilkår, som det er vanskeligt at gøre noget ved på afdelingsniveau og som vil kræve landspolitiske tiltag og løsninger.

Status for sengepladser og indlæggelser

Vores kapacitet er reduceret til 34 senge som følge af manglen på personale. Hvornår vi igen kan åbne flere senge, afhænger af om vi kan rekruttere flere sygeplejersker.

Løsningen er indtil videre, at vi får hjælp til indlæggelse på andre afdelinger på Rigshospitalet. Det er vigtigt for os at understrege, at vores læger har det daglige behandlingsansvar og varetager stuegangen på de patienter, der ligger på fremmede afdelinger på Rigshospitalet. Desværre rækker det ikke helt, og mindre komplicerede patienter der fx indlægges med infektion til antibiotisk behandling, indlægges på andre hospitaler i regionen. Selv for de patienter der indlægges på andre hospitaler, holder vi øje med patienterne og giver råd og vejledning ved behov.

Det er beklageligt når patienter med behov for vores hæmatologiske ekspertise indlægges udenfor Rigshospitalet. Noget vi gerne ser, ændrer sig indenfor de kommende måneder. Dette vil dog afhænge af vores muligheder for at rekruttere sygeplejersker til vores sengeafsnit, så vi kan øge vores egen sengekapacitet.

Status for knoglemarvsundersøgelser

Der foretages fortsat knoglemarvsundersøgelser på Herlev Hospital indtil den sidste indflytning i midten af januar 2022. Derfor kan man godt som patient komme ud for at man skal til Herlev Sygehus til knoglemarvsundersøgelse, selvom man følges ambulant på Rigshospitalet. Vi beder om forståelse for dette.

Telefonkonsultationer fremadrettet

Vi vil gerne udrede misforståelsen om at man ved en telefonkonsultation ikke kan få en konkret tid. Det er ikke acceptabelt at man skal stå til rådighed hele dagen. Vi kommer fremover til at give mere præcise tider til telefonkonsultationer til alle patienter. Det kan ske, at lægen forsøger at træffe patienter både lidt tidligere eller senere end det berammede tidspunkt.

Telefonkontakt til afdelingen og brug af MinSP

Vi skal generelt opfordre alle vores patienter til at tilmelde sig MinSP, som er en god funktion i Sundhedsplatformen, hvor man kan kommunikere med afdelingen, og hvor vi vil besvare patienters henvendelser indenfor 72 timer. Man kan således via MinSP blandt meget andet anmode om at få medicin ordineret af afdelingen tilsendt til sin bopæl, anmode om recepter på udvalgte præparater eller stille spørgsmål til sin læge, der vedrører sygdommen eller behandlingen. Sekretærerne modtager henvendelserne i MinSP og besvarer denne eller videresender til læger, sygeplejerske eller farmakonomer afhængigt af problemstillingen. Naturligvis skal man fortsat ringe til afdelingen når noget er akut, fx hvis man har det dårligt, har feber eller andre symptomer som kan have med ens blodsygdom at gøre.

Vi beklager de gener som fusionen og de mange flytninger medfører. Ligesom vi også takker alle patienter og pårørende for jeres tålmodighed og forståelse for de udfordringer fusionen har ført med sig. Vi ser frem til 2022, hvor alle ambulatorier er kommet på plads, og vi kan skabe en genkendelig hverdag i Afdelingen for Blodsygdomme.

Venlig hilsen

Lars Kjeldsen                                           Hanne M- Petersen
Ledende overlæge                                   Oversygeplejerske

Afdelingen for Blodsygdomme            Afdelingen for Blodsygdomme
Rigshospitalet                                         Rigshospitalet

Sendt til LyLe på e-mail den 26. november 2021