Fra LyLe Nyt, marts 2019:

Overlevelsen for patienter med lymfekræft i Danmark er gennem de seneste 15 år blevet forbedret, så man nu er oppe på, at 70 procent af patienterne er i live fem år efter, at de har fået diagnosen. Det fortæller mediet Propatienter i februar. Tallene er publiceret i den seneste årsrapport fra Dansk Lymfomgruppe.

Den forbedrede overlevelse skyldes især ankomsten af antistofbehandling, fortæller overlæge på Rigshospitalet, Peter de Nully Brown til Propatienter. Han er styregruppeformand for Den Hæmatologiske Fællesdatabase.

Når det går godt, skyldes det blandt andet at de behandlingsmæssige ændringer, som kom for snart 15 år siden, har båret frugt. Der er ikke siden sket så meget afgørende i førstelinjebehandlingen for den almindelige, ukomplicerede patient, og derfor ville vi ikke forvente, at der var sket en forbedring. Men alligevel kan vi se, at overlevelsen over de seneste ti år bliver ved med at blive bedre, selvom det de sidste par år drejer sig om mikroskopiske ændringer. Det er vi rigtig glade for,” siger Peter de Nully Brown.

Den forbedrede overlevelse skyldes blandt andet, at de patienter, som kommer ind på hospitalet med lymfekræft, er i bedre stand nu, end de var førhen. Det skyldes til dels nok pakkeforløbene, men, tror jeg også, at den generelle opmærksomhed på egen sundhed har en indflydelse,” siger Peter de Nully Brown og fortsætter:

En anden faktor for den forbedrede overlevelse er, at der gennem de sidste 10 års tid er kommet flere behandlingsmuligheder til de cirka 20 procent af lymfompatienterne, som får tilbagefald af sygdommen. Nogle af behandlingerne er målrettede og går specifikt efter de syge celler frem for kemoterapi, som rammer hele kroppen.

Et godt spørgsmål er naturligvis, hvordan det ser ud med patienternes livskvalitet i takt med, at de lever længere. Livskvalitet måles ikke løbende, men Peter de Nully Brown påpeger, at ”Generelt set er vores behandlinger ikke særligt hårde ved patienterne, så der er ikke en stor gruppe patienter, som har mange senfølger, der påvirker livskvaliteten i høj grad.”