Senfølgerforeningen

Ring til Senfølgerlinjen på 40447848. Her kan du få rådgivning, støtte og hjælp til dine senfølger. Se telefontid på www.senfoelger.dk

Skriv til brevkassen. Du kan spørge Senfølgerforeningens socialrådgiver og sexolog om råd og vejledning. Se mere på www.senfoelger.dk

Senfølgerklinikker i landet. Du kan blive henvist til en senfølgeklinik, hvor du har mulighed for at blive udredt og behandlet for dine senfølger. Tal med din behandlende afdeling eller egen læge.

Kom og vær med. Vi har en række fysiske lokale netværk i landet, hvor du kan komme og snakke om dine senfølger. Find foreningens aktiviteter på www.senfoelger.dk.

Online tilbud. Senfølgerforeningen har også rigtigt mange online tilbud til dig, der har senfølger:

Faglig vejledning, hvor fagpersoner i mindre grupper vejleder og giver gode råd inden for forskellige senfølgeområder som f.eks smerter, fysioterapi, sociale udfordringer, hukommelse- og koncentrationsbesvær. Se mere på www.senfoelger.dk

Netværk for personer, som har haft senfølger i mere end 10 år.

Informationsmøder til kræftpatienter, senfølgeramte, pårørende og til fagpersoner, som arbejder inden for senfølgeområdet.

De nationale senfølgecentre, etableret i 2017

Nationale Forskningscenter for Senfølger til kræft i bækkenorganerne

40 procent af de patienter, der overlever kræft i bækkenorganerne, får senfølger. Der er tale om senfølger, der berører patienternes sociale aktiviteter og påvirker livskvaliteten markant. Centret skal bl.a. kortlægge omfanget af senfølger til nogle kræftformer i bækkenorganerne og forske i, hvordan man kan forbedre behandlingen af tarmproblemer, seksuelle problemer og smerter efter kræft. Centret er tilknyttet Aarhus Universitetshospital og ledes af professor og overlæge Søren Laurberg.

Nationalt Center for Brystkræftsenfølger

Centeret skal bl.a. udvikle procedurer for, hvordan man identificerer brystkræftpatienters senfølger og udvikle kliniske retningslinjer for, hvordan man behandler senfølger til brystkræft. Centret er tilknyttet Aarhus Universitetshospital og ledes af professor og overlæge Peer Christiansen.

Nationale Center for Senfølger hos kræftoverlevere: CASTLE

Der findes ikke meget forskningsbaseret viden om generelle senfølger hos voksne kræftoverlevere – senfølger, der ikke knytter sig til en bestemt kræftsygdom. Centret skal undersøge blodprøvesvar med det formål at finde ud af, hvilke kræftoverlevere der har en særlig risiko for at udvikle alvorlige senfølger. Det er en viden, der kan bruges til at forebygge og reducere graden af senfølger. Centret ligger på Rigshospitalet og ledes af professor og overlæge Christoffer Johansen.