Lørdag den 14. april 2018 samledes ca. 80 patienter og pårørende til LyLes temadag i Aarhus.

Fokus var naturligvis de sygdomme, som LyLe dækker, og dagen var delt op i tre separate sessioner om hhv. lymfekræft og CLL, akut leukæmi og MDS samt CML. Efter kaffepausen så vi sammen videoer fra Senfølgerforeningen og udvekslede erfaringer om netop senfølger i plenum.

Efter temadagen var der generalforsmaling for foreningens medlemmer.

Billeder, præsentationer og videoer

Se de mange fine billeder fra dagen (af fotograf Allan Høgholm) og gå op opdagelse i de tre oplægsholderes præsentationer:

  • Lymfekræft og CLL v/Francesco d`Amore, klinisk professor, Aarhus Universitetshopital
  • Akut leukæmi og MDS v/Hans B. Ommen, overlæge, Aarhus Universitetshospital
  • CML v/Peter Niekerk, 1. reservelæge, PhD, Regionshospitalet Holstebro

På Senfølgerforeningens hjemmeside kan du bl.a. se foreningens dokumentarserie på 10 videoer, hvoraf vi så to på temadagen.

LyLe Nyt

Som så ofte før blev temadagen efterfulgt at et LyLe Nyt med interviews af oplægsholdere, patienter og pårørende.

Fra generalforsamlingen

Du kan også læse referat fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt årsrapport for 2017.