Fra LyLe Fokus, februar 2021:

Lægemidlet asciminib ser ud til at være en god mulighed som tredjelinjebehandling til patienter med CML, der ikke har glæde af den almindelige behanding.

Data fra et studie, der blev præsenteret på den årlige America Society of Hematology (ASH) kongres viser, at dette nye eksperimentelle lægemiddel kan reducere bivirkninger sammenlignet med tyrosinkinasehæmmeren bosutinib, mens behandlingen samtidig er effektiv. Det fortalte den tyske hæmatolog Andreas Hochhaus til Dagens Medicin i december.

I et fase 3-forsøg med det eksperimentelle kræftmiddel asciminib var behandlingen næsten dobbelt så effektiv sammenlignet med standardbehandling når det gælder behandlingen af patienter med CML, der tidligere var blevet behandlet med to forskellige tyrosinkinasehæmmere.

Asciminib virker på en anden måde end de tyrosinkinasehæmmere som de fleste CML-patienter behandles med i dag.

”Data fra ASCEMBL-studiet viser, at asciminib kan reducere bivirkninger, som ellers vil føre til afbrudt behandling, sammenlignet med tyrosinkinasehæmmeren bosutinib, mens behandlingen samtidig forbedrede responsraten og hastigheden på responset,« fortæller en af forskerne bag studiet, lægen Andreas Hochhaus.

Markant bedre virkning

Der er på nuværende tidspunkt fem tilgængelige tyrosinkinasehæmmere på markedet til behandling af CML. Hvis disse, som det sker meget sjælden, ikke virker efter hensigten eller hvis patienten ikke kan tåle medicinen, er der få behandlingsmuligheder tilbage.

I det nye studie inkluderede forskerne 233 patienter med såkaldt Ph-positiv CML, som tidligere havde været i behandling med to eller flere tyrosinkinasehæmmere. Forsøgsdeltagerne blev tilfældigt fordelt til at blive behandlet med asciminib (157 patienter) eller bosutinib (76 patienter) i i gennemsnit 15 måneder.

Efter 24 uger havde 25,5 pct. af patienterne i behandling med asciminib fået reduceret deres kræftceller til ekstremt lave niveauer sammenlignet med blot 13,2 pct af patienterne i behandling med bosutinib.

Asciminib er fortsat en eksperimentel behandling og endnu ikke tilgængelig for patienter uden for studier.