Fra LyLe Fokus, november 2021:

På LyLes temadag den 25. september i Aalborg mødte vi Tina Erendal. Hun fortæller hun, hvorfor hun og manden Per var med, og hvad de tog med sig hjem.

Det er vigtigt at have nogen at spejle sig i

Tina Erendal på 42 år har CML (kronisk myeloid leukæmi). Hun havde sin mand Per med på temadagen.

”Det var første gang vi deltog i et temamøde. Vi kom først og fremmest for at høre om CML, men for mig var det også vigtigt at møde andre med samme sygdom og på min egen alder. Jeg mødte bl.a. Sara, som jeg har skrevet meget med, men aldrig mødt.”

”Det giver god mening at møde andre patienter med samme sygdom og høre, hvad det er for spørgsmål de kommer med. Så både samtalen med dem, og den ekstra viden man kunne få ud fra det, de var nysgerrige efter, spiller en rolle. Men det giver bestemt også mening at snakke med mennesker med andre hæmatologiske sygdomme. Normalt er vores sygdomme usynlige, og det giver for mange nogle særlige udfordringer.

På temadagen er man sammen med mennesker, der deler den oplevelse, og det er faktisk meget specielt og rart.”

”Noget af det som fylder rigtig meget i mit liv er min familie, mine børn og mit fuldtidsarbejde. På den måde er jeg lidt speciel. Mange af deltagerne på temamødet var lidt ældre, i sagens natur. Jeg kunne godt savne, at vi var flere i og omkring min egen alder og livssituation. Det er vigtigt at have nogen at spejle sig i, og det ville være dejligt, hvis der var et forum, hvor vi, der fx er på arbejdsmarkedet, kunne mødes. 

”Per var var mest optaget af at høre om CML. Han havde  ikke det samme behov for at møde andre, som jeg, men han havde en god dag alligevel.”