Fra LyLe Fokus, november 2020:

En ny dansk undersøgelse viser nu for første gang, hvordan det går patienter med blodsygdomme, primært kræft, som bliver syge med COVID-19. Forskningen er støttet af Kræftens Bekæmpelse og understreger vigtigheden af, at patienter er opmærksomme på selv svage symptomer.

Pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse, 21/10-2020

Den nye undersøgelse er baseret på 66 danske patienter med blodsygdomme, som i løbet af foråret blev diagnosticeret med COVID-19.

Forskerne har registreret, hvor mange af patienterne der blev indlagt på intensivafdeling, og hvor mange der var i live efter en måned. Her viser undersøgelsen, at 21,2 pct. af patienterne blev indlagt på intensivafdeling, og 24,2 pct. af de 66 patienter, døde under deres ophold på hospitalet. Tal, som er væsentligt højere end den gennemsnitlige risiko blandt andre coronapatienter.

– Heldigvis blev forårets bølge af epidemien ikke så voldsom i Danmark som frygtet. Men vi kan se, at COVID-19 er en alvorlig sygdom for patienter med sygdomme i blodet. Kræftpatienter er særligt udsatte, men generelt må vi sige, at dødeligheden var betydelig blandt alle patienter med blodsygdomme, siger Henrik Frederiksen.

Han er professor og overlæge ved Odense Universitetshospital, og har stået i spidsen for den nye undersøgelse, som er udført i et samarbejde med alle landets hæmatologiske afdelinger.

Dødeligheden var særligt høj blandt de ældste patienter, hos patienter med en alvorlig COVID-19 infektion og blandt patienter, som i forvejen var alvorligt syge af en anden, kronisk sygdom. Desuden var patienter med akut leukæmi eller myelodysplastisk syndrom (MDS) i særlig risikogruppe, især hvis sygdommen var aktiv. Dette er kendetegn, der også er fundet i tidligere, mindre undersøgelser af patienter med blodkræft.

Patienter skal være opmærksomme på selv svage symptomer

Forskerne har arbejdet ekstra hurtigt med at analysere forårets resultater for at sikre, at den nye viden var klar til efteråret og vinteren, hvor risikoen for nye udbrud af coronavirus forventes at stige. I den forbindelse er særligt et af de nye resultater interessante. Forskerne kunne nemlig konstatere, at cirka 20 pct. af patienterne i undersøgelsen, der blev inficeret med coronavirus, ikke havde feber.

– Det viser, at det er vigtigt, at patienter med blodsygdomme er opmærksomme på selv svage symptomer på COVID-19 og tager kontakt til deres læge, selv om de eksempelvis ikke har feber. Kombinationen med en anden sygdom kan nemlig føre til, at symptomerne på COVID-19 er anderledes for disse patienter end for andre. Det understreger også, at den nuværende tilgang med omfattende brug af test særligt blandt sårbare patienter som eksempelvis dem med blodsygdomme, er en rigtig god idé, siger Henrik Frederiksen.

I den nye undersøgelse har forskerne også set på, hvordan det går patienterne i tiden efter de var syge med COVID-19. Nogle patienter, der har været syge med en virusset, fortæller som bekendt, at de lider af senfølger i form af blandt andet udpræget træthed. Det samme gør sig gældende blandt patienterne med blodsygdomme i den nye danske undersøgelse. Her var der godt 57 pct., som efterfølgende beskrev, at de led mere af træthed end før. Knap 46 pct. havde nedsat funktionsevne, og omkring 33 pct. havde problemer med vejrtrækningen efter infektion med COVID-19.

Forskerne fortsætter med at opsamle data om de patienter med blodsygdomme, der rammes af COVID-19. Resultaterne fra denne større undersøgelse forventes at ligge klar sidst på året.

Resultaterne er offentliggjort her: Glenthøj A. et al.: SARS-CoV-2 infection among patients with haematological disorders: Severity and one-month outcome in 66 Danish patients in a nationwide cohort study. Eur J Haematol. 2020;00:1–10.

Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Det nye forskningsprojekt er støttet af Kræftens Bekæmpelse med 150.000 kr.

Mere om forskningen

Patienterne i undersøgelsen var i gennemsnit godt 66 år, og tæt ved 91 pct. af dem havde samtidig andre, kroniske sygdomme, hvoraf de hyppigste var lungesygdomme eller sukkersyge.

De hyppigste diagnoser var kronisk lymfatisk leukæmi/lymfom (47 pct.), myelomatose (16,7 pct) og akut leukæmi/myelodyplastisk syndrom) (12,1 pct.). 59,1 pct. af de indlagte var i behandling for deres kræftsygdom, da de blev indlagt. I alt blev 49 ud af de 66 patienter (74,2 pct) indlagt på grund af COVID-19.

Spørgsmål om kræft og corona?

>> Læs Kræftens Bekæmpelses spørgsmål og svar her. 

Er du kræftpatient og i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt egen læge eller behandlende læge.

Du er også velkommen til at ringe til Kræftlinjens rådgivere på 80 30 10 30.

LyLes spørgeskema om COVID-19: Hvordan har du oplevet tiden?

LyLe indsamler via et spørgeskema på foreningens hjemmesiden viden om, hvordan hæmatologiske patienter og pårørende har klaret sig gennem Corona-krisen. Der er tale om to forskellige spørgeskemaer afhængigt af, om du er patient eller pårørende. Som patient bliver du fx spurgt om, hvilken behandling har du været igennem, om du har været til kontrol for din blodkræftsygdom i coronatiden osv.

Undersøgelsen er stadig aktiv, så har du ikke allerede deltaget, så er du meget velkommen til at gøre det her. Tak på forhånd for dine svar!