Dette års American Society of Hematology’s kongres er netop blev afviklet. Vi har fundet et par vigtige nyheder fra kongressen.

Ny lovende bispecifik antistof-kombination udnytter samme signaler som CAR-T-celleterapi

Toksiciteten (stoffets skadelige virkninger) øges ikke, når det bispecifikke antistof glofitamab kombineres med det eksperimentelle bispecifikke antistof RO7227166, og responsraterne virker meget lovende, viser fase I-resultater. Ved at kombinere det to stoffer udnyttes de samme signaler som ved CAR-T-celleterapi.

Den nye kombination bliver da også i visse kredse refereret til som off-the-shelf- CAR-T. Og den beskrivelse er slet ikke grebet ud af den blå luft, siger Martin Hutchings, overlæge på Rigshospitalets afdeling for blodsygdomme og ansvarlig for de hæmatologiske studier på Fase 1-enheden.

>> Du kan læse mere på Hæmatologisk Tidsskrifts hjemmeside


Zanubrutinib er tilsyneladende en mere potent kombinations-partner end ibrutinib

Brukinsa (zanubrutinib) forlænger den progressionsfri overlevelse (PFS = den tid, patienterne overlever, uden at sygdommen udvikler sig) signifikant for patienter med tilbagefald af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytær lymfom (SLL) sammenlignet med Imbruvica (ibrutinib), viser den endelige analyse af fase III-studiet ALPINE.

Zanubrutinib tilhører den næste generation af Bruton Tyrosinkinase (BTK)-hæmmere. Stoffet binder til det samme område på BTK-proteinet som ibrutinib, men har en anden binding til off-targets, der gør, at det farmakodynamisk og farmakokinetisk virker anderledes end ibrutinib.

”De er et vigtigt studie, der tilsyneladende viser, at næste-generations BTK-hæmmeren zanubrutinib er en bedre behandling til patienter med tilbagefald end den nuværende standardbehandling med ibrutinib,” siger Carsten Utoft Niemann, overlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling.

>> Du kan læse mere på Hæmatologisk Tidsskrifts hjemmeside


AML: Lavdosis kemoterapi før stamcelletransplantation viser lige så gode resultater som højdosis

Ved tilbagefald af akut myeloid leukæmi (AML) eller hvis den behandling ma er i holder op med at virke er der ingen overlevelsesfordel eller højere succesrate ved anvendelse af højdosis kemoterapi før allogen stamcelletransplantation sammenlignet med øjeblikkelig transplantation.

Det viser analyser af data fra fase III-studiet ASAP. 81,3 procent af patienterne i studiet, der modtog højdosis kemoterapi, opnåede komplet remission (CR) ved dag 56 efter allogen stamcelletransplantation, mens det gjaldt 84,1 procent af patienterne i den arm, der fik en lavere dosis kemoterapi og øjeblikkelig allogen stamcelletransplantation. Den etårige leukæmifri overlevelse var henholdsvis 69,9 og 71,5 procent.

>> Du kan læse mere på Hæmatologisk Tidsskrifts hjemmeside