Fra LyLe Fokus, februar 2021:

Søges: Deltagere til fokusgruppe om behandlingstop

Vi kæmper fortsat med at finde deltagerere til denne vigtige fokusgruppe. Vi skal helst være 8-10 stykker, så hvis du er en af de – ikke så få – CML-patienter, der er taget ud af behandling, så vil vi meget gerne høre fra dig. Det er vigtigt, fordi der i meget høj grad er brug for erfaringsopsamling fra CML-patienter, der er ophørt med behandling.

Hvis du tøver, så spring ud i det. Du vil helt sikkert møde en flok modige, eftertænksomme, søde og snaksalige mennesker i samme situation som dig selv – og komme lidt klogere hjem.

Formålet med gruppe-interviewet er at skabe et indblik i de kvaliteter og udfordringer (fysisk, psykisk, socialt m.m.), der følger med at blive taget ud af behandling for en alvorlig sygdom, hvor perspektivet hidtil har været livslang behandling.

For LyLe er resultatet fra dette fokusgruppeinterview vigtigt. Som forening ønsker vi at have en dyb forståelse for medlemmernes livssituation. Det ser LyLe som en forsætning for at kunne udvikle relevante tilbud til vores medlemmer og for at kunne tilbyde kvalificeret rådgivning.

Mødet ledes af journalist og coach Finn Stahlschmidt og derudover deltager LyLes formand, Rita O. Christensen, og Rikke Sørensen.

Fokusgruppe-interviewet vil vare ca. 3 timer. Her er, hvad vi vil sætte fokus på:

  • Hvordan budskabet om behandlingsstop blev modtaget – de umiddelbare reaktioner
  • Om kommunikationen mellem læge og patient i forbindelse med behandlingsstop
  • De psykologiske aspekter: Om hvordan det føles/opleves at være behandlingsfri, og hvordan det påvirker ens livskvalitet på godt og ondt
  • Bivirkninger/abstinenser ved stop – om at skulle undvære en ’livsledsager’
  • Hvilke risici man oplever som patient – faren for tilbagefald
  • Om konsekvenserne for hverdagen/arbejdslivet
  • Andre erfaringer og observationer

Interviewet vil blive afholdt i Odense. LyLe dækker dine rejseomkostninger.

Hvis du kunne tænke dig at deltage eller har spørgsmål til dette arrangement, er du meget velkommen til at kontakte Finn Stahlschmidt på tlf. 22 87 55 71 eller e-mail finn@eyelevel.dk eller Rita O. Christensen på tlf. 28 55 98 55 eller e-mail rita@lyle.dk

Kom frit frem! Vi glæder os til at høre fra dig.