Dette års tovholderseminar blev afholdt på Hotel Scandic den 28.-29. oktober. Seminaret startede fredag eftermiddag, hvor vi fik kaffe og lige hilst på hinanden.  

Kl. ca 16.15 fik vi besøg af Laurids Kattrup, som holdt et foredrag for os med titlen ‘Nyd livet, værdsæt livet’. Laurids fik konstateret knoglekræft som 20-årig og har siden levet med efterveerne efter kræften, som tog hans ene ben. Det var et utroligt livsbekræftende foredrag om, hvordan han takler livet trods modgang. Efterfølgende fik vi en god snak om, hvad vi kunne bruge i de månedlige møder i netværksgrupperne. 

Lørdag startede vi op kl. 10 med temaet ‘Hvad er meningen, når livet gør ondt?’ Her snakkede vi om forskellige krisereaktioner, og hvordan vi takler dem i grupperne.  

Efter frokost tog vi hul på emnet ‘Positiv psykologi’, hvor vi arbejdede i grupper med Håb-kort, der er samtalekort, som spørger ind til både svære og positive ting. Grupperne havde rigtigt gode samtaler om udsagnene på kortene, der kan lukke op for snakken om forskellige emner omkring sygdom og livet med sygdom og især mål for fremtiden. 

Inden vi sluttede lørdag eftermiddag, lavede vi et idé-katalog med ideer til, hvad man kan arbejde med i netværksgrupperne. 

Tak for nogle dejlige dage med masser af hygge og inspiration.