KOST & CANCER har i samarbejde med YouGov lavet en undersøgelse af, hvilken rolle kost og ernæring spiller i danske kræftpatienters behandlingsforløb. Undersøgelsen, med deltagelse af 409 kræftpatienter, bekræfter med al tydelighed, at der fortsat er behov for at styrke indsatsen på ernæringsområdet i forbindelse med kræftsygdom – både før, under og efter et sygdomsforløb. Der ikke er sket betydelige forbedringer på området siden KOST & CANCER gennemførte undersøgelsen sidst i 2015.

Undersøgelsen viser følgende:

  • Færre modtager information om, at det er vigtigt ikke at tabe sig, når man har kræft, og et stigende antal patienter angiver samtidig, at de ikke bliver vejledt i kost og ernæring i forbindelse med deres kræftsygdom.
  • Halvdelen af patienterne svarer, at de tabte sig i forbindelse med deres kræftforløb, heraf halvdelen af dem, efter de havde fået deres diagnose eller allerede var i behandling.
  • Næsten hver tredje oplever ikke, at sundhedspersonalet er opmærksomt på deres vægttab. Hver femte svarer, at de aldrig er blevet vejet under deres sygdomsforløb, og tre ud af fem opdager selv, at de taber sig. Desuden har kun en ud af ti modtaget en kostplan eller en henvisning til en diætist.

>> Læs Kost og Cancer, Rapport om kræftpatienters kost og ernæring 2022, lavet af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Foreningen af Kliniske Diætister, Kost og Ernæringsforbundet og Fresenius Kabi.

KOST & CANCER er udviklet i samarbejde mellem Fagligt Selskab for kræftsygeplejersker, Kost og Ernæringsforbundet, Fagligt selskab af Kliniske Diætister gennem støtte fra Fresenius Kabi. Gruppen vil løfte vidensniveauet om ernærings betydning for kræftpatienter hos sundhedspersonale, patienter og pårørende samt politikere.

>> Du kan læse mere om gruppens arbejde på kostogcancer.dk