Fra LyLe Nyt, oktober 2019:

LyLe deltog igen i år i den store årlige europæiske hæmatologikongres EHA – denne gang i Amsterdam. Med fra LyLe var formand Rita O. Christensen, der havde følge af foreningens faste journalist, Finn Stahlschmidt. På de følgende sider bringer vi noget af det, de to tog med sig hjem fra fire spændende, tætpakkede og opmuntrende dage i Holland.

EHA havde i år mere end 12.000 deltagere fra hele verden, hvoraf hovedparten var læger og andre medicinske fagfolk. Blandt de deltagende var også et stort antal repræsentanter fra patientforeninger, men det er vigtigt at understrege, at kongressen først og fremmest er et videnskabeligt forum og en gigantisk udveksling af viden og erfaringer blandt specialister. Det meste foregår på engelsk og det alt sammen i medicinske termer, der kan fremkalde sved på panden hos lægfolk.

Programmet bestod i år af ikke mindre end 169 sessioner med 360 præsentationer af videnskabelige data fra en lang række studier i blodsygdomme. Der er med andre ord tale om en samling af alle de klogeste hoveder inden for de hæmatologiske sygdommes biologi og deres behandlingsmuligheder. Trods det tunge emne, er det et forum, der i de sidste mere end 20 år har været præget af begejstring og optimisme. Det skyldes, at der er sket noget nær en eksplosion i rækken af gennembrud i forståelsen af sygdommene og ikke mindst i den måde, de i dag kan behandles på. Hæmatologien er i dag, set i det lidt større perspektiv, et af de områder inden for forskningen i kræftsygdomme, hvor der er sket de mest markante fremskridt, og det mærkes i den atmosfære, der hersker på den store europæiske kongres. Når det er sagt, viser kongressen også med al tydelighed, hvor meget arbejde der stadig forestår for at forstå komplicerede sygdomme og for at opnå endnu bedre resultater til glæde for de mange millioner mennesker, der rammes af kræft i blodet.

LyLe har samlet nogle artikler med interviews fra kongressen. Her  kan du bl.a. læse om, hvor vi står i behandlingen af AML (akut myeloid leukæmi), om et helt nyt og lovende behandlingsprincip inden for CLL og om CAR-T-terapi i de hæmatologiske sygdomme. Undervejs talte vi med Lidia Wojnicka Ginsbo, der er projektsygeplejerske på den hæmatologiske afdeling på Roskilde Sygehus, om værdien af at deltage på EHA set fra hendes synsvinkel, og med hæmatologen Lars Munksgaard, der var i Amsterdam for især at høre om CAR-T-celleterapi. Du kan også læse et interview med Rita O. Christensen, der fortæller om, hvilket udbytte man som patientforening kan have at være med på EHA-kongressen.