Fra LyLe Nyt, juni 2019:

Den 6. april 2019 bød LyLe velkommen til temadag om hæmatologisk kræft i Odense, hvortil der var inviteret eksperter til at fortælle om at være patient i et videnskabeligt studie, om jobbet som forløbskoordinator på den hæmatologiske afdeling på OUH, og om hvordan sund livsstil styrker kroppen efter en kræftbehandling. Dagen blev afsluttet med afholdelsen af LyLes årlige generalforsamling

Dagens første oplæg kom fra Niels Jensen, der er bestyrelsesmedlem i LyLe. Han, der selv er MDS-patient (myelodysplastisk syndrom), fortalte om det at deltage i videnskabelige studier, som han kaldte en gave til efterkommende patienter. Personligt har Niels Jensen valgt at involvere sig i to forskningsprojekter med håbet om, at hans data kan være med til at forbedre behandling af hæmatologisk kræft for nuværende og fremtidige patienter.

Få mere at vide – læs artiklen ‘Deltagelse i videnskabelige studier er en gave til de næste kræftpatienter’.

Herefter fulgte forløbskoordinatorer og sygeplejerske Mette Munk fra Hæmatologisk Afdeling på OUH (Odense Universitetshospital). Hun tog udgangspunkt i Kræftplan II, der indeholdt et et krav om, at alle kræftafdelinger skulle have faste forløbskoordinatorer. Selv betegner hun rollen som en blækspruttefunktion, og hun fortalte om, hvordan hun hver dag arbejder for at skabe trygge behandlingsforløb af høj kvalitet for afdelingens patienter.

Læs artiklen ‘Hæmatologisk blæksprutte’ skaber trygge rammer og kvalitet i behandlingsforløbet’ om Mette Munk.

Dagens tredje og sidste oplæg kom fra ernæringsekspert og forfatter Martin Kreutzer. Han fortalte, at ’antiinflammatorisk livsstil er et effektivt våben imod sygdomsrelaterede skader’. Martin Kreutzer slog fast, at der som kræftpatient er mange gevinster at hente ved at leve og spise efter antiinflammatoriske principper, fordi denne livsstil ruster krop og sind til det pres, en kræftsygdom lægger ned over tilværelsen. Det var tydeligt, at ernæringsekspertens oplæg vakte stor interesse, og det kom ikke mindst til udtryk ved den store spørgelyst.

Efter temadagen afholdt LyLe sin årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen tilladelse til at supplere sig med yderligere kræfter i årets løb, og Per Jensen har allerede tilbudt at være suppleant i bestyrelsen. Per Jensen, der selv har både leukæmi og lymfekræft, bor i Svendborg og har været medlem af LyLe i fem år.

Billeder, præsentationer og videoer

Se de mange fine billeder fra dagen (af fotograf Allan Høgholm) – måske er der også et af dig.

LyLe Nyt

Som så ofte før blev temadagen efterfulgt at et LyLe Nyt med interviews af oplægsholdere, patienter og pårørende.

Fra generalforsamlingen

Du kan også læse referat fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt årsrapport for 2017.